Hội đồng viện Hội đồng viện

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG VIỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Phan Thanh Thảo

Viện trưởng

Chủ tịch

2

TS. Trần Thị Minh Kiều

P.Viện trưởng

Ủy viên

3

PGS.TS. Bùi Văn Huấn

P.Viện trưởng

Ủy viên

4

TS. Giần Thị Thu Hường

CBGD BM Công nghệ Dệt

Thư ký

5

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Khanh

CBGD BM Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Nhật Trinh

CBGD BM Công nghệ Dệt

Ủy viên

7

PGS.TS. Lã Thị Ngọc Anh

Trưởng BM Công nghệ May và Thời trang

Ủy viên

8

TS. Hoàng Thanh Thảo

Trưởng BM Công nghệ Dệt

Ủy viên

9

TS. Lê Phúc Bình

Giám đốc TTTN Vật liệu Dệt  may –Da giầy

Ủy viên

10

TS. Phạm Đức Dương

Trưởng BM Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt

Ủy viên

11

TS. Dương Thị Kim Đức

CBGD BM Công nghệ May và Thời trang

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

CBGD BM Công nghệ May và Thời trang

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Minh Tuấn

CBGD BM Công nghệ Dệt

Ủy viên

14

TS. Chu Diệu Hương

CBGD BM Công nghệ Dệt

Ủy viên

15

TS. Đoàn Anh Vũ

CBGD BM Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt

Ủy viên

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 0 6 6
Đang online: 881
Hôm nay: 59
Trong tuần: 629768
Trong tháng: 813651