Đào tạo hệ vừa học vừa làm Đào tạo hệ vừa học vừa làm

STT

Tên chương trình đào tạo

Bằng cấp

Chuẩn đầu ra và Nội dung chương trình đào tạo

1

Kỹ sư Công nghệ Dệt

Kỹ sư

Xem tại đây

2

Kỹ sư Công nghệ Nhuộm và Hoàn tất

Kỹ sư

Xem tại đây

3

Kỹ sư Công nghệ May

Kỹ sư

Xem tại đây

4

Kỹ sư Công nghệ Da giầy

Kỹ sư

Xem tại đây

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 0 8 1
Đang online: 877
Hôm nay: 74
Trong tuần: 629783
Trong tháng: 813666