các môn học các môn học

Đại học:

 1. Công nghệ kéo sợi
 2. Công nghệ dệt kim
 3. Công nghệ dệt thoi
 4. Cấu tạo và thiết kế vải dệt thoi
 5. Công nghệ dệt không thoi
 6. Tin học ứng dụng trong công nghệ dệt
 7. Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt
 8. Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt
 9. Nhập môn kỹ thuật dệt may
 10. Tiếng Anh chuyên ngành dệt
 11. Đồ án thiết kế
 12. Cấu trúc vải dệt thoi
 13. Cấu trúc vải dệt kim
 14. Quản lý sản xuất ngành dệt may
 15. Marketing dệt may
 16. Đại cương công nghệ sợi dệt
 17. Thực hành sợi, vải
 18. Technical Writing and Presentation
 19. Kỹ thuật kéo sợi xơ ngắn
 20. Kỹ thuật kéo sợi không cọc
 21. Thiết kế dây chuyền kéo sợi
 22. Thực hành sợi 1
 23. Công nghệ sản xuất vải dệt thoi
 24. Công nghệ sản xuất vải dệt kim
 25. Công nghệ không dệt
 26. Công nghệ sản xuất chỉ may
 27. Chuẩn bị dệt
 28. Kỹ thuật dệt thoi
 29. Kỹ thuật dệt kim cơ bản
 30. Kỹ thuật dệt kim hoa
 31. Thực hành dệt 1
 32. Thiết kế dây chuyền dệt
 33. Công nghệ sản xuất sợi
 34. Đo lường dệt
 35. Sợi kiểu và ứng dụng
 36. Kỹ thuật kéo sợi xơ dài
 37. Kiểm soát chất lượng trong nhà máy sợi
 38. Thực hành sợi 2
 39. Đồ án công nghệ sợi
 40. Tin học ứng dụng trong công nghệ sợi dệt
 41. Công nghệ sản xuất vải kỹ thuật
 42. Thiết kế dây chuyền dệt
 43. Bông phế và ứng dụng
 44. Cơ cấu máy dệt
 45. Thiết kế vải dệt thoi
 46. Cấu trúc vải dệt kim phức tạp
 47. Kỹ thuật dệt kim định hình
 48. Thực hành dệt 2
 49. Đồ án công nghệ dệt thoi
 50. Đồ án công nghệ dệt kim
 51. Thiết kế công nghệ dệt và sản xuát sản phẩm dệt kim
 52. Máy dệt chuyên dung
 53. Máy dệt kim
 54. Máy dệt vải dệt thoi khổ hẹp
 55. Thực tập kỹ thuật
 56. Thực tập tốt nghiệp
 57. Đồ án tốt nghiệp cử nhân
 58. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Sau đại học:

 1. Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sợi
 2. Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ dệt thoi
 3. Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ dệt kim
 4. Công nghệ dệt kim hiện đại
 5. Công nghệ xơ sợi nhân tạo tiên tiến
 6. Cơ học vật liệu dệt may
 7. Vật liệu dệt trong polymer composite
 8. Vải địa kỹ thuật
 9. Sáng tạo trong thiết kế dệt may
 10. Đo lường dệt
 11. Sợi kiểu và ứng dụng
 12. Cấu trúc vải dệt kim phức tạp
 13. Công nghệ sản xuất vải kỹ thuật
 14. Thiết kế vải dệt thoi
 15. Cấu trúc sợi
 16. Lý thuyết dệt kim
 17. Khoa học tạo sợi

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 3 8
Đang online: 2200
Hôm nay: 450
Trong tuần: 1162
Trong tháng: 1054935