Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Bùi Văn Huấn

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Chức vụ: Phụ trách TT Thí nghiệm vật liệu Dệt may Da giầy
- Email: huan.buivan@hust.edu.vn

Nguyễn Ngọc Thắng

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng bộ môn
- Email: thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

Ngô Hà Thanh

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
- Email: thanh.ngoha@hust.edu.vn

Vũ Mạnh Hải

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Email: hai.vumanh@hust.edu.vn

Vũ Thị Hồng Khanh

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: khanh.vuthihong@hust.edu.vn

Nguyễn Hải Thanh

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Email: thanh.nguyenhai@hust.edu.vn

Phạm Đức Dương

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: duong.phamduc@hust.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thu

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: thu.nguyenthikim@hust.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 7 7 9 1 6
Đang online: 117
Hôm nay: 2347
Trong tuần: 45370
Trong tháng: 333011