sách xuất bản sách xuất bản

  1. Fukin V.A.; Bùi Văn Huấn, "Phát triển lý thuyết và phương pháp thiết kế phom giày"; MGUDT Matxcova LB Nga. 2006.
  2. Vũ Thị Hồng Khanh, "Quản lý chất lượng theo ISO 9000"; Nhà Xuất bản Kỹ thuật năm 1999, tái bản năm 2000.
  3. Hoàng Thị Lĩnh, Đặng Trấn Phòng, Nguyễn Văn Thông,… "Kỹ thuật nhuộm-In hoa và hoàn tất VL dệt", Nhà XB KH& KT, 2004.
  4. Cao Hữu Trượng, Hoàng Thị Lĩnh, "Hóa học thuốc nhuộm"; Nhà XB KH& KT; (tái bản có bổ sung); Hanoi 2002.
  5. Cao Hữu Trượng, Hoàng Thị Lĩnh, "Hóa học thuốc nhuộm"; Nhà XB KH& KT; Hanoi 1995
  6. Hoàng Thị Lĩnh, "Tẩy nhuộm quần áo"; Nhà XB KH& KT, 1988
  7. Vũ Thị Hồng Khanh, Phan Thị Minh Phương, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thắng,Ứng dụng plasma trong xử lý vật liệu dệt, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.
  8. Vũ Thị Hồng Khanh, Lưu Thị Tho, Phạm Đức Dương, Nguyễn Văn Thông, Sử dụng chitosan Việt Nam để hoàn tất kháng khuẩn cho vải bông, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 7 4
Đang online: 2310
Hôm nay: 35
Trong tuần: 1198
Trong tháng: 1055514