đề tài nghiên cứu đề tài nghiên cứu

Dự án nghiên cứu từ nguồn vốn trong nước:

  • Các đề tài cấp Bộ trọng điểm
  • Các đề tài từ nguồn vốn của sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
  • Các đề tài cấp Bộ
  • Các đề tài cấp Trường

Dự án nghiên cứu từ nguồn vốn quốc tế:

  • Các đề tài VLIR-HUT
  • Các đề tài quốc tế khác

Danh mục các đề tài: Trong 60 năm qua, Viện đã triển khai hàng trăm đề tài các cấp, trong đó có đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Nhà nước và các hợp đồng kinh tế, cụ thể:

Cấp Nhà nước:            8

Cấp Thành phố:          10

Cấp Bộ:                       45

     Cấp Trường:                trên 70

Danh mục các đề tài đã được thực hiện xem Tại đây

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 3 7 8 9
Đang online: 2229
Hôm nay: 549
Trong tuần: 2413
Trong tháng: 1058998