ban tư vấn học tập ban tư vấn học tập

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Học kỳ I Năm học 2022-2023

 

 

TT

Họ  và tên

Nhiệm vụ

ĐTDĐ

Email

 
 

1

PGS. Phan Thanh Thảo

Viện trưởng, Điều hành chung

0919785668

thao.phanthanh@hust.edu.vn

 

2

TS. Đào Anh Tuấn

Phó VT, CVHT chung và các lớp DM.03; DM.04; DM.05 K66; DM.02 K67

0979200780

tuan.daoanh@hust.edu.vn

 

3

TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

CVHT chuyên ngành CNSPM, TKSPM K63, K64, K65

0983552754

ngoc.nguyenthithuy@hust.edu.vn

 

4

ThS. Ngô Thị Quỳnh Chi

CVHT chuyên ngành Thiết kế thời trang K63, K64, K65

0779627698

chi.ngothiquynh@hust.edu.vn

 

5

TS. Hoàng Thanh Thảo

CVHT chuyên ngành CN Sợi, CN Dệt

0989994625

thao.hoangthanh@hust.edu.vn

 

6

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

CVHT chuyên ngành VL và CN Hóa dệt

0904309930

thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

 

7

PGS. Bùi Văn Huấn

CVHT chuyên ngành CN Da giầy

0989890521

huan.buivan@hust.edu.vn

 

8

TS. Trần Thị Minh Kiều

CVHT lớp DM01; DM02 K66; DM.01 K67

0988709885

kieu.tranthiminh@hust.edu.vn

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN

Học kỳ I Năm học 2022-2023

 

TT

Họ  và tên

Quản lý lớp

Khóa

ĐTDĐ

email

 
 

1

Phan Thanh Thảo

Viện trưởng, Điều hành chung

 

0919785668

thao.phanhthanh@hust.edu.vn

 

2

Đào Anh Tuấn

Phó VT, Quản lý chung

 

0979200780

tuan.daoanh@hust.edu.vn

 

3

Lê Thị Dung

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K63

0912784350

dung.lethi@hust.edu.vn

 

4

Lê Khánh Trang

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K64

0962968066

trang.lekhanh@hust.edu.vn

 

5

Chu Diệu Hương

CN Dệt

K63

0398134359

huong.chudieu@hust.edu.vn

 

6

Cao Thị Hoài Thủy

CN Dệt,
CN Sợi K64, DM.05 K66

K64, K66

0914590698

thuy.caothihoai@hust.edu.vn

 

7

Nguyễn Thị Kim Thu

VL và CN Hóa dệt K63; Da giầy K64, K65; DM.02 K66

K63
K64, K65, K66

0334857522

thu.nguyenthikim@hust.edu.vn

 

8

Giần Thị Thu Hường

CN DỆT, TKSPDM K65; DM.01 K66

K65, K66

0986987269

huong.gianthithu@hust.edu.vn

 

9

Phạm Đức Dương

VL và CN Hóa dệt K64, K65; DM.01 K67

K65, K67

0904181006

duong.phamduc@hust.edu.vn

 

10

Đỗ Hải An

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K65

0989208025

an.dothihai@hust.edu.vn

 

11

Ngô Thị Quỳnh Chi

DM.03, DM.04

K66

0779627698

chi.ngothiquynh@hust.edu.vn

 

12

Phan Duy Nam

DM.01

K67

0819965987

nam.phanduy@hust.edu.vn

 

13

Nguyễn Thị Thúy

SV quá hạn từ K62 về trước

Đến K62

0903255648

Thuy.nguyenthi@hust.edu.vn

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 3 1
Đang online: 2210
Hôm nay: 443
Trong tuần: 1155
Trong tháng: 1054928