Ban tư vấn học tập Ban tư vấn học tập

 

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Học kỳ: I và II năm học 2018-2019

TT

Họ và tên Cán bộ CVHT

 Chức vụ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

PGS. Phan Thanh Thảo

Viện trưởng;

Điều hành chung

0919785668

thao.phanthan@hust.edu.vn

2

TS. Trần Thị Minh Kiều

P. Viện trưởng Trưởng ban

Cố vấn học tập chung

0988709885

Kieu.tranhthiminh@hust.edu.vn

3

TS. Đào Anh Tuấn

P. Trưởng bộ môn Công nghệ Dệt;   Phó ban

CVHT SV năm thứ nhất ngành Kỹ thuật Dệt

0979200780

Tuan.daoanh@hust.edu.vn

4

PGS. Bùi Văn Huấn

P. Viện trưởng;          Ủy viên

CVHT chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ sản phẩm da giầy

0989890521

Huan.buivan@hust.edu.vn

5

PGS. Lã Thị Ngọc Anh

Trưởng bộ môn Công nghệ May TT; Ủy viên

CVHT chuyên ngành Công nghệ Sản phẩm may;     SV năm thứ nhất ngành Công nghệ May

0916857110

Anh.lathingoc@hust.edu.vn

6

TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

CVHT chuyên ngành Thiết kế Sản phẩm may

0983552754

Ngoc.nguyenthithuy@hust.edu.vn

7

TS. Dương Thị Kim Đức

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

CVHT chuyên ngành Thiết kế Thời trang

0963732823

Duc.duongthikim@hust.edu.vn

8

TS. Phạm Đức Dương

Trưởng bộ môn Vật liệu và CN hóa dệt;                             Ủy viên

CVHT chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ hóa dệt

0904181006

Duong.phamduc@hust.edu.vn

9

TS. Hoàng Thanh Thảo

Trưởng bộ môn Công nghệ Dệt;      Ủy viên

 CVHT chuyên ngành Công nghệ Dệt / Sợi

0989994625

Thao.hoangthanh@hust.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN

 
   

Học kỳ:

I và II năm học 2018-2019

     

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

SL Sinh viên

Khóa

 
 

1

Phan Thanh Thảo

Viện trưởng;

Điều hành chung

28 lớp

961

Toàn Viện

 

2

Trần Thị Minh Kiều

P. Viện trưởng Trưởng ban

Quản lý chung ngành KT Dệt, ngành CN May

28 lớp

961

Toàn Viện

 

3

Đào Anh Tuấn

P. Trưởng bộ môn Công nghệ Dệt;   Phó ban

Trợ lý chung SV  ngành KT Dệt, ngành CN May

28 lớp

961

Toàn Viện

 

KT Dệt 01 - K62

47

K62

 

4

Lê Thị Dung

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

QLLSV

Công Nghệ SP May

73

K59

 

Thiết kế SP May   

35

K59

 

5

Dương Thị Kim Đức

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

QLLSV

Công Nghệ SP May

44

K60

 

 Thiết kế SP May

34

K60

 

Thiết kế TT

20

K60

 

Dệt May 01 K63

39

K63

 

6

Lê Khánh Trang

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

QLLSV

Công Nghệ SP May

40

K61

 

Thiết kế SP May

30

K61

 

8

Ngô Thị Quỳnh Chi

Cán bộ Bộ môn Công nghệ May TT;        Ủy viên

QLLSV

Công Nghệ SP May

42

K62

 

Thiết kế SP May

23

K62

 

Thiết kế TT 

23

K62

 

Thiết kế TT 

21

K59

 

9

Lã Thị Ngọc Anh

Tưởng bộ môn Công nghệ May TT; Ủy viên

QLLSV

Dệt May 02 K63

39

K63

 

10

Ngô Hà Thanh

Cán bộ Bộ môn Vật liệu và CN hóa dệt;                             Ủy viên

QLLSV

Dệt May 03 K63

38

K63

 

11

Đào Chinh Thùy

Cán bộ Bộ môn Công nghệ Dệt;      Ủy viên

QLLSV

Dệt May 04 K63

38

K63

 

12

Đào Anh Tuấn

P. Trưởng bộ môn Công nghệ Dệt;   Phó ban

QLLSV

KT Dệt 01 - K62

47

K62

 

13

Cao Hoài Thủy

Cán bộ Bộ môn Công nghệ Dệt;      Ủy viên

QLLSV

CN Dệt

33

K59

 

CN Dệt

29

K60

 

CN Dệt

35

K61

 

14

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Bí thư Liên chi;    Ủy viên

QLLSV

CN Da giầy

20

K59

 

CN Da giầy

26

K60

 

15

Nguyễn Ngọc Thắng

Cán bộ Bộ môn Vật liệu và CN hóa dệt;                             Ủy viên

QLLSV

CN Da giầy

28

K61

 

KT Dệt 02 - K62

45

K62

 

16

Vũ Mạnh Hải

VL và CN Hóa dệt

QLLSV

VL&CN hóa dệt

21

K59

 

VL&CN hóa dệt

24

K60

 

VL&CN hóa dệt

20

K61

 

17

Nguyễn Thị Thúy

Văn phòng Viện

QLLSV

SV đã hoàn thành học tập, đang đợi xét TN

47

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 8 7 7 8 7 7
Đang online: 120
Hôm nay: 2308
Trong tuần: 45331
Trong tháng: 332972