ban tư vấn học tập ban tư vấn học tập

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2021-2022

 

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

ĐTDĐ

Email

 
 

1

PGS. Phan Thanh Thảo

Viện trưởng

Điều hành chung

0919785668

thao.phanthanh@hust.edu.vn

 

2

TS. Đào Anh Tuấn

Phó Viện trưởng

CVHT chung và 2 lớp DM.01; DM.02 K66

0979200780

tuan.daoanh@hust.edu.vn

 

3

PGS. Lã Thị Ngọc Anh

CB BM
CN May & TT

CVHT chuyên ngành CN sản phẩm may

0916857110

anh.lathingoc@hust.edu.vn

 

4

TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

TBM
CN May & TT

CVHT chuyên ngành Thiết kế SP may

0983552754

ngoc.nguyenthithuy@hust.edu.vn

 

5

TS. Dương Thị Kim Đức

CB BM
CN May & TT

CVHT chuyên ngành Thiết kế thời trang

0963732823

duc.duongthikim@hust.edu.vn

 

6

TS. Hoàng Thanh Thảo

TBM CN Dệt

CVHT chuyên ngành CN Sợi, CN Dệt

0989994625

thao.hoangthanh@hust.edu.vn

 

7

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

TBM VL & CN Hóa dệt

CVHT chuyên ngành VL và CN Hóa dệt

0904309930

thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

 

8

PGS. Bùi Văn Huấn

CB BM
VL & CN Hóa dệt

CVHT chuyên ngành CN Da giầy

0989890521

huan.buivan@hust.edu.vn

 

10

TS. Trần Thị Minh Kiều

CB BM
CN May & TT

CVHT lớp DM03; DM04 K66

0988709885

kieu.tranthiminh@hust.edu.vn

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN

 
   

 

Năm học 2021-2022

     

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Quản lý lớp

Khóa

ĐTDĐ

email

 
 

1

Phan Thanh Thảo

Viện trưởng

Điều hành chung

 

0919785668

thao.phanhthanh@hust.edu.vn

 

2

Đào Anh Tuấn

Phó Viện trưởng - Trưởng ban

Quản lý chung

 

0979200780

tuan.daoanh@hust.edu.vn

 

3

Nguyễn Hải Thanh

Phó trưởng ban

CN Da giầy

K62

0983609981

thanh.nguyenhai@hust.edu.vn

 

5

Ngô Thị Quỳnh Chi

CB BM
CN May & TT

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K62

0779627698

chi.ngothiquynh@hust.edu.vn

 

6

Lê Thị Dung

CB BM
CN May & TT

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K63

0912784350

dung.lethi@hust.edu.vn

 

7

Lê Khánh Trang

CB BM
CN May & TT

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K64

0962968066

trang.lekhanh@hust.edu.vn

 

8

Chu Diệu Hương

CB BM
CN Dệt

CN Dệt
CN Sợi
CN Dệt

K62
K62
K63

0398134359

huong.chudieu@hust.edu.vn

 

9

Cao Thị Hoài Thủy

CB BM
CN Dệt

CN Dệt,
CN Sợi,

K64

0914590698

thuy.caothihoai@hust.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Kim Thu

CB BM
VL và CN Hóa dệt

VL và CN Hóa dệt

K62
K63

0334857522

thu.nguyenthikim@hust.edu.vn

 

11

Ngô Hà Thanh

CB BM
VL và CN Hóa dệt

VL và CN Hóa dệt,
Da giầy

K64

0773280678

thanh.ngoha@hust.edu.vn

 

12

Giần Thị Thu Hường

CB BM
CN Dệt

Dệt 1

K65

0986987269

huong.gianthithu@hust.edu.vn

 

13

Phạm Đức Dương

CB BM
VL và CN Hóa dệt

Dệt 2

K65

0904181006

duong.phamduc@hust.edu.vn

 

14

Phan Duy Nam

CB BM
CN May & TT

CN sản phẩm may
TK sản phẩm may
Thiết kế thời trang

K65

0819965987

nam.phanduy@hust.edu.vn

 

13

Đào Thị Chinh Thùy

CB BM
CN Dệt

DM.01

K66

0972624381

thuy.daothichinh@hust.edu.vn

 

14

Nguyễn Thị Kim Thu

CB BM
VL và CN Hóa dệt

DM.02

K66

0334857522

thu.nguyenthikim@hust.edu.vn

 

15

Phan Duy Nam

CB BM
CN May & TT

DM.03

K66

0819965987

nam.phanduy@hust.edu.vn

 

16

Phan Duy Nam

CB BM
CN May & TT

DM.04

K66

0819965987

nam.phanduy@hust.edu.vn

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

8 4 3 8 8 7 1
Đang online: 53
Hôm nay: 164
Trong tuần: 849
Trong tháng: 7026