Các hướng nghiên cứu Các hướng nghiên cứu

 • Thiết kế kỹ thuật trang phục
  • Xây dựng hệ thống cỡ số trang phục người Việt Nam
  • Xây dựng hệ công thức thiết kế công nghiệp cho người Việt Nam
  • Nghiên cứu thiết kế chế tạo quần áo chuyên dụng đảm bảo tính tiện nghi
  • Xây dựng thư viện cấu trúc sản phẩm may, mẫu thiết kế, sơ đồ nhảy mẫu  ứng dụng hệ CAD
  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng mẫu thiết kế trang phục
 • Công nghệ sản xuất sản phẩm may:
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất may
  • Đặc tính đường may một số vật liệu may mới
  • Khảo sát và tối ưu quá trình tạo mũi và đường may trên vải kỹ thuật và vải có chức năng đặc biệt
  • Nghiên cứu hợp lý hóa các quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm may
 • Tổ chức sản xuất trong công nghiệp may
  • Hợp lý hóa thao tác và tổ chức lao động trong sản xuất may
  • Cơ sở thiết kế dây chuyền may trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm may
 • Thiết kế Thời trang
  • Nghiên cứu dự báo xu hướng Thời trang Việt Nam trong công nghiệp may
  • Nghiên cứu sáng tác thiết kế trang phục hiện đại kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
  • Sáng tác thiết kế sản phẩm may công nghiệp phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu
 • Ứng dụng tin học trong sản xuất may
  • Mô hình hóa các đặc tính của đường liên kết và sản phẩm may
  • Mô phỏng số các quá trình công nghê trải vải, cắt, may
  • Kỹ thuật đo cơ thể 3D sử dụng hệ CAD
  • Thiết lập phần mềm quản lý và hỗ trợ chất lượng các công đoạn sản xuất và sản phẩm may

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 6 7
Đang online: 2311
Hôm nay: 28
Trong tuần: 1191
Trong tháng: 1055507