Ban lãnh đạo viện Ban lãnh đạo viện

Viện trưởng: PGS.TS. Phan Thanh Thảo

 

 

   Tel: +84 243 8692401

   Email: thao.phanthanh@hust.edu.vn

   Phụ trách chung và các công tác:

                  1. Tổ chức cán bộ

2.  Quy hoạch và chiến lược phát triển

3.  Tài chính

4.  Hội đồng Viện

5.  Khoa học – Công nghệ

6.  Chế độ - chính sách

7.  Thi đua - khen thưởng

8.   ISO

 

 

 

 

Phó viện trưởng: PGS.TS. Bùi Văn Huấn

 

   Tel: +84 243 8692401

   Email: huan.buivan@hust.edu.vn

   Phụ trách các mảng công tác:

1.  Đào tạo Sau đại học

2.  Quản trị, thiết bị, cơ sở vật chất

3.   Công tác tư tưởng - chính trị

4.   Đạo tạo hệ vừa học vừa làm

5.  Truyền thông và quan hệ công chúng

6.  Phòng cháy chữa cháy …

 

 

Phó viện trưởng: TS. Trần Thị Minh Kiều

 

   Tel: +84 243 8692401

   Email: kieu.tranthiminh@hust.edu.vn

   Phụ trách các mảng công tác:

1. Đào tạo Đại học

2. Hợp tác quốc tế

3. Phong trào, đoàn thể, công tác sinh viên

 4. Hợp tác doanh nghiệp, đào tạo ngắn hạn

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 0 4 8 8
Đang online: 80
Hôm nay: 5103
Trong tuần: 62459
Trong tháng: 138214