Các hướng nghiên cứu Các hướng nghiên cứu

Nghiên cứu khai thác có hiệu quả các thiết bị thí nghiệm vật liệu dệt may để phục vụ công tác đào tạo và NCKH.

Thực hiện thử nghiệm, phân tích, đánh giá kiểm tra các tính chất của vật liệu dệt may - da giầy theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, hợp tác nghiên cứu chế tạo một số thiết bị thí nghiệm phục vụ đào tạo và NCKH.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 0 6 1
Đang online: 884
Hôm nay: 54
Trong tuần: 629763
Trong tháng: 813646