Chương trình đào tạo chính quy( Đến K61) Chương trình đào tạo chính quy( Đến K61)

Viện đào tạo các ngành:

Công nghệ May         Mã ngành:    52540204

Kỹ thuật Dệt            Mã ngành:    52540201

Công nghệ Da giầy   Mã ngành:    52540206 


Gồm 6 định hướng đối với Hệ cử nhân kỹ thuật (4 năm);

6 chuyên ngành đối với Hệ kỹ sư (5 năm):

Công nghệ Dệt

Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt

Công nghệ Sản phẩm May

Thiết kế Sản phẩm May

Thiết kế Thời trang

Thiết kế Sản phẩm Da giầy.

Xem chi tiết Chương trình đào tạo (đến K61):

TT

 Chương trình đào tạo:

 

1

Cử nhân Ngành Công nghệ May  

Xem tại đây

2

Kỹ sư Ngành Công nghệ May  

Xem tại đây

3

Cử nhân Ngành Kỹ thuật Dệt  

Xem tại đây

4

Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Dệt  

Xem tại đây

5

Cử nhân Ngành Công nghệ Da giầy  

Xem tại đây

6

Kỹ sư Ngành Công nghệ Da giầy   

Xem tại đây

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

7 7 3 7 5 1 2
Đang online: 114
Hôm nay: 6992
Trong tuần: 64200
Trong tháng: 207184