các môn học các môn học

 Đào tạo đại học: Đào tạo ngành Công nghệ May với 3 định hướng:

  • Công nghệ sản phẩm may
  • Thiết kế sản phẩm may
  • Thiết kế thời trang

Các học phần giảng dạy đại học:

 

1.

Nhập môn kỹ thuật dệt may

2.

Tiếng Anh chuyên ngành may

3.

Công nghệ gia công sản phẩm may

4.

Thực hành may cơ bản

5.

Thiết kế sản phẩm may theo đơn hàng

6.

Thiết kế mẫu sản xuất

7.

Thiết bị may công nghiệp

8.

Thực hành may nâng cao

9.

Công nghệ sản xuất sản phẩm may

10

Thiết kế công nghệ quá trình sản xuất may

11.

Thiết kế dây chuyền may

12.

Tin học ứng dụng trong sản xuất công nghiệp may

13.

Công nghệ sản phẩm may từ vật liệu đặc biệt

14.

Định mức và tổ chức lao động khoa học trong công nghiệp may

15.

Đo lường may

16.

Thiết kế nhà máy may

17.

Đồ án thiết kế nhà máy may

18.

Cơ sở tạo mẫu trang phục

19.

Thiết kế trang phục

20.

Thực hành thiết kế trang phục

21.

Thiết kế trang phục đặc biệt

22.

Đồ án thiết kế trang phục

23.

Tin học ứng dụng trong thiết kế sản phẩm may

24.

Nhân trắc học may mặc

25.

Thiết kế trang phục chuyên dụng

26.

Tạo mẫu trang phục

27.

Tin học ứng dụng trong tạo mẫu sản phẩm may

28.

Thiết kế phát triển sản phẩm may

29.

Đồ án phát triển sản phẩm may

30.

Hình họa thời trang

31.

Mỹ thuật trang phục

32.

Lịch sử trang phục

33.

Thiết kế thời trang theo chuyên đề

34.

 Đồ án Thiết kế thời trang theo chuyên đề

35

Tâm lý và hành vi khách hàng thời trang

36.

Đồ họa quảng cáo thời trang

37.

Dự báo xu hướng thời trang

38.

Tạo mẫu thời trang mang phong cách dân tộc

39.

Thiết kế tạo mẫu 3D

40.

Tạo mẫu phụ trang

41.

Tin học ứng dụng trong thiết kế thời trang

42.

Phong cách thời trang

43.

Thiết kế bộ sưu tập thời trang công nghiệp

45.

Đồ án thiết kế thời trang công nghiệp

46.

Thực tập kỹ thuật

47.

Thực tập tốt nghiệp

48.

Đồ án tốt nghiệp

Đào tạo sau đại học:

Các giảng viên có học vị tiến sĩ của bộ môn đều tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào thạc sĩ khoa học và thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may (đến khóa 2018A), ngành Công nghệ May (từ khóa 2018B); tham gia hướng dẫn luận văn cao học và luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Các học phần giảng dạy cao học:

  1. Công nghệ May hiện đại
  2. Kỹ thuật mới trong thiết kế sản phẩm may
  3. Toán ứng dụng trong dệt may
  4. Tin học và rôbốt trong công nghiệp dệt may
  5. Tiện nghi trang phục

Các học phần giảng dạy nghiên cứu sinh:

  1. Lý thuyết quá trình công nghệ may
  2. Lý thuyết thiết kế và mô phỏng trang phục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 1 1 6
Đang online: 923
Hôm nay: 109
Trong tuần: 629818
Trong tháng: 813701