FACILITIES FACILITIES

Được thành lập từ năm 1956, tiền thân từ Bộ môn Dệt, Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Hiện nay Viện vẫn đang tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các bộ môn đều có văn phòng bộ môn và các phòng thí nghiệm trực thuộc bộ môn. Từ năm 2011, Viện đã thành lập Trung Tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy với các trang thiết bị mới, hiện đại phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Viện.

Năm 2016, Viện được Nhà trường đầu tư Phòng Tin học Ứng dụng với 1 máy chủ và 32 máy tính cấu hình cao, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy cho các ngành đào tạo của Viện. Năm 2019 Viện được Nhà trương đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm Vật liệu Dệt may thuộc Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy.

Hệ thống các PTN phục vụ giảng dạy và NCKH:

PTN Dệt thoi

PTN Dệt kim

PTN Công nghệ sợi

PTN-TH Công nghệ may

PTN-TH Thiết kế sản phẩm may

PTN-TH Thiết kế Thời trang

PTN Hóa dệt

Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy

Phòng Tin học ứng dụng

I. Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy

 

Hệ thống Kawabata đánh giá

cảm giác sờ tay của vải

Các hệ thống sắc ký lỏng, sắc ký khí

Thiết bị kiểm tra cơ tính vật liệu dệt may, da giầy

Thiết bị xác định độ truyền nhiệt,

truyền ẩm của vật liệu dệt may

  • Văn phòng Trung tâm: Phòng TC-107 Viện Đào tạo liên tục (94- Đường Lê Thanh Nghị- Phường Bách khoa- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội).
  • ĐT: +84(04) 38692931                                Fax: +84(04) 38692401

Thông tin chi tiết về Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy xem TẠI ĐÂY 

II. Các phòng thí nghiệm trực thuộc

1.  Các phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ môn Công nghệ Dệt

  • Phòng TN sợi:                    C5 115-116 
  • Phòng TN dệt thoi:             C5-113  
  • Phòng TN dệt kim:             C5-115 

Sinh viên học tập tại PTN

Công nghệ Sợi

Sinh viên học tập tại PTN

Công nghệ Dệt kim

 

2.  Các phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ môn Vật liệu & Công nghệ Hóa dệt

  • Phòng thí nghiệm Hóa dệt: C10-201, TC 107

Sinh viên học tập tại PTN Hóa dệt

Thiết bị nhuộm, ngấm ép tại PTN Hóa dệt

 

3.  Các phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ môn Công nghệ May & Thời trang

  • PTN-TH Công nghệ may:                   TC-108-109
  • PTN-TH Thiết kế sản phẩm may:       C3-209
  • PTN-TH Thiết kế thời trang:                C3-210

Sinh viên học tập tại PTN-TH Công nghệ May

Sinh viên học tập tại PTN-TH Thiết kế sản phẩm may

Sinh viên học tập tại PTN-TH Thiết kế Thời trang

III. Phòng Tin học Ứng dụng

Địa chỉ:  Phòng TC-108A Viện Đào tạo liên tục (94- Đường Lê Thanh Nghị- Phường Bách khoa- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội).

Trang thiết bị:            1 máy chủ và 32 máy tính cấu hình cao.

Bàn số hóa, thiết bị cắt dưỡng.

Sinh viên học tập tại Phòng Tin học Ứng dụng

IV. Các hoạt động:

1.  Phục vụ đào tạo đại học: Thực hiện các bài thí nghiệm trong chương trình đào tạo.

2. Nghiên cứu khoa học:  

o    Các đề tài nghiên cứu của cán bộ Viện

o    Đồ án tốt nghiệp sinh viên, đề tài NCKH của sinh viên

o    Luận văn thạc sĩ

o    Luận án tiến sĩ

 

V. Dịch vụ kiểm định:

Xem mục Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Dệt may-Da giầy.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

7 7 3 7 4 0 9
Đang online: 78
Hôm nay: 6889
Trong tuần: 64097
Trong tháng: 207081