Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Phan Duy Nam

- Học hàm, học vị: Tiến sỹ
- Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
- Email: nam.phanduy@hust.edu.vn

Lê Thị Dung

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Email: dung.lethi@hust.edu.vn

Dương Thị Kim Đức

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: duc.duongthikim@hust.edu.vn

Lã Thị Ngọc Anh

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: anh.lathingoc@hust.edu.vn

Lê Khánh Trang

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: trang.lekhanh@hust.edu.vn

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn
- Email: ngoc.nguyenthithuy@hust.edu.vn

Nguyễn Thị Vân

- Học hàm, học vị: Kỹ sư
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Email: van.nguyenthi@hust.edu.vn

Đỗ Hải An

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: an.dothihai@hust.edu.vn

Trần Thị Minh Kiều

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: kieu.tranthiminh@hust.edu.vn

Ngô Quỳnh Chi

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: chi.ngothiquynh@hust.edu.vn

Ngô Chí Trung

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng phòng TTPC
- Email: trung.ngochi@hust.edu.vn

Phan Thanh Thảo

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Chức vụ: Viện trưởng
- Email: thao.phanthanh@hust.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 1 3
Đang online: 2254
Hôm nay: 425
Trong tuần: 1137
Trong tháng: 1054910