Chi bộ Viện Chi bộ Viện

CHI BỘ VIỆN DỆT MAY-DA GIẦY VÀ THỜI TRANG

A.    TỔ CHỨC

Chi bộ Viện Dệt may-Da giầy và Thời trang gồm 19 đảng viên.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2019-2029:

1. Đ/c Vũ Mạnh Hải                    Bí thư

2. Đ/c Phan Thanh Thảo              Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Thanh Thảo            Chi uỷ viên

B.    CHI BỘ VIỆN DỆT MAY-DA GIẦY VÀ THỜI TRANG CÓ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Công tác chính trị tư tưởng và xây dựng đội ngũ và phát triển đảng:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đảng viên chi bộ, đảm bảo sự đoàn kết trong chi bộ.

Tập trung phối hợp các tổ chức chính quyền đoàn thể để đảm bảo sự ổn định và đoàn kết trong đơn vị.

Tiếp tục mở rộng dân chủ trong các hoạt động. Duy trì sinh hoạt đảng đều đặn, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đảng.

Triển khai kịp thời và đầy đủ các chương trình công tác, các chỉ thị nghị quyết của Đảng.

Chủ động và tích cực trong công tác bồi dưỡng giác ngộ quần chúng, củng cố công tác phát triển đảng.

Công tác tổ chức cán bộ:

Quan tâm qui hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thể, chính quyền.

Chỉ đạo chính quyền hoàn thiện bộ máy quản lý.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc hoàn thiện và thực hiện các qui trình quản lý trong các mảng công tác của Viện, trong bối cảnh Viện được nhà trường phân cấp tự chủ nhiều hơn.

Quan tâm đến việc nâng cao đời sống cán bộ trong Viện. Duy trì và nâng cao phúc lợi cho cán bộ của Viện.

Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy các hệ đào tạo, NCKH và các công tác khác của Trường và của Viện trong bối cảnh trường được tự chủ toàn diện và Viện sẽ được phân cấp tự chủ nhiều hơn.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Xây dựng và hoàn thiện bộ chương trình đào tạo 2017-2025 đáp ứng nhu cầu xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Không tăng quy mô đào tạo (quy mô khoảng 200 sinh viên/năm), tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

Khai thác hiệu quả các trang thiết bị đang có phục vụ cho đào tạo và NCKH, xây dựng dự án tăng cường trang thiết bị cho các PTN để đảm bảo điều kiện đào tạo đạt chất lượng cao và đẩy mạnh hoạt động NCKH.

Phối hợp tốt với các phòng ban chức năng trong trường, chủ động tư vấn tuyển sinh, thu hút sinh viên khá giỏi, học viên vào các ngành học của Viện.

Giữ vững mối quan hệ với các doanh nghiệp khai thác hiệu quả mối quan hệ này cho sự phát triển của Viện.

Áp dụng và phát huy tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của Viện, đảm bảo tinh công khai minh bạch trong công tác quản lý.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp chặt chẽ hoạt động của các tổ chức trong Viện nhằm động viên cán bộ, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt kết quả hoạt động trong giai đoạn vừa qua, tổ chức tốt các hoạt động tạo ra các sân chơi lành mạnh cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 7 3
Đang online: 2325
Hôm nay: 34
Trong tuần: 1197
Trong tháng: 1055513