Skip to Content

Thông báo Thông báo

tuyển dụng tuyển dụng

Youngone Nam Định tuyển dụng
Công ty TNHH Youngone Nam Định-Khu công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định là công ty 100% vốn Hàn Quốc hiện có 7,500 cán bộ công nhân viên. Hiện xưởng dệt kim (Dệt vải lông cừu) của công ty đang cần...

Xem tất cả

tuyển sinh tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2019
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019 NGÀNH TUYỂN SINH:      Kỹ thuật Dệt - May MÃ XÉT TUYỂN:   ...

Xem tất cả

You do not have the roles required to access this portlet.