Giới thiêu chung Giới thiêu chung

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN:

Năm 1956: Bộ môn Dệt được thành lập, nằm trong Khoa Cơ khí - Luyện kim Trường ĐHBK Hà Nội.

Từ năm 1963 - 1966: Bộ môn Dệt thuộc Khoa Chế tạo máy của Trường ĐHBK Hà Nội.

Từ năm 1967 - 1976: Khoa Cơ - Dệt Trường Đại học Công nghiệp Nhẹ được thành lập trên cơ sở Bộ môn Dệt của Trường ĐHBK Hà Nội.

Từ năm 1977 – 1987: Bộ môn Kỹ thuật Dệt thuộc Khoa Dệt Trường ĐHBK Hà Nội.

Từ năm 1987 – 1991: Bộ môn Dệt thuộc khoa Cơ Khí – Năng Lượng Dệt Trường ĐHBK Hà Nội.

Từ năm 1991 đến nay: Bộ môn Công nghệ Dệt thuộc Khoa Công nghệ Dệt May & Thời trang, nay là Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang, Trường ĐHBK Hà Nội.

Hiện nay, Bộ môn có 10 cán bộ trong đó có 09 CBGD (03 PGS.TS, 04 TS-GVC, 02 TS) và 01 ThS. là cán bộ kỹ thuật. 

Trong 60 năm qua, Bộ môn đã tham gia đào tạo trên 2.000 Kỹ sư, hàng trăm Thạc sỹ và Tiến sỹ Kỹ thuật cho ngành Dệt – May và các ngành kinh tế khác.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 1 2 1
Đang online: 933
Hôm nay: 114
Trong tuần: 629823
Trong tháng: 813706