sách xuất bản sách xuất bản

STT

Tên sách

Năm xuất bản

Tác giả

1

Đại cương Công nghệ sợi dệt (tập 1,2)

ĐH &TH chuyên nghiệp –1968. Tái bản - 1985

Trần Nhật Chương 

Nguyễn Văn Lân

Nguyễn Phương Diễm

Nguyễn Văn Ký

Lại Khắc Rụ

Cao Hữu Trượng

2

Công nghệ Sợi Bông

Trường ĐHBK HN - 1983

Trần Nhật Chương

3

Tơ sợi hoá học và một số vấn đề gia công chuẩn bị dệt

Tường ĐHBK HN - 1983

Trần Nhật Chương

4

Độ không đều sản phẩm dệt

Trường ĐHBK HN - 1983

Trần Nhật Chương

5

Sách tra cứu kỹ thuật sợi

KHKT - 1985

Trần Nhật Chương

6

Công nghệ kéo sợi bông và sợi pha (tập 1,2)

Trường ĐHBK HN - 1986

Trần Nhật Chương

Trần Công Thế

Trịnh Minh Ninh

7

Gia công tơ sợi hoá học (sách dịch)

KHKT - 1987

Trần Nhật Chương

8

Cơ sở lý thuyết các quá trình kéo sợi

Trường ĐHBK HN - 1983

Trần Nhật Chương

9

Máy dệt kim

KHKT - 1996

Lê Hữu Chiến

10

Từ điển Dệt May Anh Việt

KHKT 1996, 2002, 2005

Lê Hữu Chiến

Trần Minh Nam

Phạm Hồng

và nhiều tác giả khác

11

Công nghệ không dệt

KHKT - 1999

Trần Công Thế

12

Cấu trúc vải dệt kim

KHKT - 2003

Lê Hữu Chiến

13

Dệt không thoi

KHKT - 2006

Trần Minh Nam

14

Cấu tạo và thiết kế vải

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Văn Ký

Trần Minh Nam

Cù Xuân Khiêm

Nguyễn Ngọc Chính

15

Công nghệ và thiết bị dệt

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Văn Ký

Trần Minh Nam

Cù Xuân Khiêm

Nguyễn Ngọc Chính

16

Thiết kế nhà máy dệt

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Văn Ký

17

Hồ sợi dọc

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Văn Ký

18

Cơ sở thiết kế máy dệt

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Bảo Thực

19

Công nghệ dệt kim

ĐHBKHN – BM CN Dệt - 1989

Nguyễn Phương Diễm

20

Konstruktive und technologische Weiterentwicklung der Flachstricktechnik zur Herstellung von Multilayer-Gestricken mit bis zu neu Verstärkungslagen ISBN 3-938863-41-2

TUDpress Verlag der wissenschaften GmbH - 2006

 Lê Phúc Bình

21

Giáo trình Kỹ thuật dệt thoi

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2011

Trần Minh Nam

22

Giáo trình Công nghệ không dệt

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2014

Nguyễn Nhật Trinh

23

Giáo trình Cấu trúc sợi

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2017

Nguyễn Minh Tuấn

24

Các phương pháp tạo sợi mới

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2017

Nguyễn Minh Tuấn

25

Sợi bông sợi len

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2017

Nguyễn Minh Tuấn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 1 1
Đang online: 2281
Hôm nay: 423
Trong tuần: 1135
Trong tháng: 1054908