VĂN PHÒNG VIỆN VĂN PHÒNG VIỆN

Giáo vụ Viện: KS. Nguyễn Thị Thúy

Tel: +84 43 8692401

Email: thuy.nguyenthi@hust.edu.vn 

1. Giáo vụ đào tạo đại học

2. Trợ lý công tác ISO

3. Phụ trách văn phòng Viện: hành chính, dụng cụ, trang bị, văn phòng phẩm,... 

4. Thủ quĩ 

 

Kế toán Viện: CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Tel: +84 43 8692401

Email: trang.nguyenthithu1@hust.edu.vn

1. Kế toán 

2. Văn thư

3. Hậu cần

 

 

Trợ lý sau đại học và cơ sở vật chất: TS. Đào Thị Chinh Thùy

Tel: +84 43 8692401

Email: thuy.daothichinh@hust.edu.vn

1. Trợ lý đào tạo sau đại học

2. Trợ lý công tác cơ sở vật chất

 

 

Trợ lý công tác sinh viên, Truyền thông và Quan hệ công chúng: TS. Đào Anh Tuấn

Tel: +84 43 8692401

Email: tuan.daoanh@hust.edu.vn

1. Trợ lý công tác sinh viên

2. Trợ lý công tác hợp tác với doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn

3. Trợ lý công tác truyền thông và quan hệ công chúng

 

Trợ lý Khoa học và Công nghệ, Hợp tác Quốc tế: TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Tel: +84 43 8692401

 Email: thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

1. Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học

2. Trợ lý công tác chuyển giao công nghệ và  sở hữu trí tuệ

3. Trợ lý hợp tác quốc tế

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 3 7 9 7
Đang online: 2112
Hôm nay: 557
Trong tuần: 2421
Trong tháng: 1059006