các môn học các môn học

CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN ĐẢM NHIỆM

 

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học cho chuyên ngành Kỹ sư Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt, Kỹ sư công nghệ Da giầy, ngoài ra còn giảng dạy các môn cơ sở ngành cho các chuyên ngành Kỹ sư công nghệ May và thời trang, Kỹ sư công nghệ Dệt trong Viện. Các giảng viên có học vị tiến sĩ của bộ môn đều tham gia giảng dạy các môn trong chương trình đào thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may và tham gia hướng dẫn luận văn cao học cũng như luận án tiến sĩ.

Các môn học giảng dạy đại học chuyên ngành Vật liệu & Công nghệ Hóa dệt:

1.      Vật liệu dệt

2.      Vật liệu may

3.      Vệ sinh trang phục (dành cho kỹ sư công nghệ may)

4.      Quản lý chất lượng ngành dệt, may

5.      Đại cương xử lý hóa học sản phẩm dệt (dành cho kỹ sư công nghệ dệt)

6.      Xử lý hóa học vật liệu và sản phẩm may (dành cho kỹ sư công nghệ may)

7.      Hóa học thuốc nhuộm

8.      Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may

9.      An toàn lao động và môi trường ngành dệt

10.    Công nghệ và thiết bị nhuộm-in - hoàn tất sản phẩm dệt

11.    An toàn công nghiệp và môi trường ngành may

12.    Công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt

13.    Công nghệ thiết bị hoàn tất và kỹ thuật đo màu

14.    Quá trình sản xuất xơ sợi nhân tạo

15.    Phân tích hóa học vật liệu và sản phẩm dệt may

16.    Thiết kế nhà máy nhuộm-in-hoàn tất sản phẩm dệt

17.    Đồ án thiết kế dây chuyền nhuộm và hoàn tất

18.    Kiểm tra chất lượng sản phẩm nhuộm hoàn tất

19.    Ứng dụng tin học và tự động hóa trong in nhuộm

20.    Phân tích sinh thái vật liệu dệt may

21.    Thực hành công nghệ nhuộm-in hoa-hoàn tất sản phẩm dệt may

22.    Quá trình công nghệ và thiết bị hóa dệt

23.    Đồ án vật liệu và công nghệ hóa dệt

24.    Công nghệ hoàn tất vật liệu dệt may đặc biệt

25.    Vật liệu dệt kỹ thuật cơ bản

26.    Cơ sở hóa học vật liệu dệt

27.    Tiếng Anh chuyên ngành

28. Thực tập kỹ thuật

29. Thực tập tốt nghiệp

30. Đồ án tốt nghiệp

 

Các môn học giảng dạy đại học chuyên ngành Vật liệu và CN Sản phẩm Da giầy

 1. Thiết kế sản phẩm da
 2. Thiết kế giầy cơ bản
 3. Thiết kế giầy nâng cao
 4. Thực hành thiết kế sản phẩm da giầy
 5. Tin học ứng dụng trong thiết kế giầy
 6. Công nghệ cắt may sản phẩm da giầy
 7. Thực hành cắt may sản phẩm da giầy
 8. Công nghệ gò ráp đế và hoàn tất giầy
 1. Thiết kế công nghệ quá trình sản xuất giầy
 2. Thực hành công nghệ sản xuất giầy
 3. Tiếng Anh chuyên ngành da giầy
 4. Tin học ứng dụng trong thiết kế giầy
 5. Hóa chất và polime trong sản xuất giầy
 6. Công nghệ hóa học trong sản xuất giầy
 7. Kiểm soát chất lượng sản phẩm da giầy
 8. Đồ án thiết kế phát triển sản phẩm da giầy
 9. Vệ sinh sinh thái sản phẩm da giầy
 10. Công nghệ thuộc và hoàn tất da
 11. Thiết kế phom giầy
 12. Thực tập kỹ thuật
 13. Thực tập tốt nghiệp 

Các môn học giảng dạy cho cao học:

 1. Kỹ thuật mới trong công nghệ hoàn tất dệt may
 2. Sinh thái và môi trường dệt may
 3. Sản phẩm may vật liệu da
 4. Động học nhuộm
 5. Phân tích hóa học vật liệu và sản phẩm dệt may
 6. Vật liệu polyme dệt
 7. Vật liệu dệt cho quần áo chuyên dụng
 8. Phương pháp nghiên cứu vi cấu trúc xơ dệt
 9. Xơ dệt mới
 10. Công nghệ hoàn tất vật liệu dệt may đặc biệt
 11. Hóa học vật liệu dệt
 12. Vật liệu dệt kỹ thuật cơ bản

Các môn giảng dạy cho nghiên cứu sinh:

 1. Khoa học vật liệu dệt may.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 1 2 0
Đang online: 930
Hôm nay: 113
Trong tuần: 629822
Trong tháng: 813705