Chương trình đào tạo chính quy (từ K65) Chương trình đào tạo chính quy (từ K65)

Bắt đầu từ K62 (tuyển sinh năm 2017) đến nay, sinh viên được học tập theo các chương trình đào tạo (CTĐT) mới so với trước đây. Đặc điểm chung của các CTĐT này là được xây dựng theo chuẩn quốc tế, cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng và cốt lõi của ngành học, chú trọng hoạt động nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng ứng xử tích cực đối với xã hội và môi trường nghề nghiệp, khả năng thích ứng trong môi trường lao động quốc tế. Nhờ đó, sinh viên sẽ được hỗ trợ tốt nhất để phát triển sự nghiệp của mình và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế.

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 3 8 4 6
Đang online: 2261
Hôm nay: 606
Trong tuần: 2470
Trong tháng: 1059055