Danh sách cán bộ Danh sách cán bộ

1. Cán bộ cơ hữu:

 TS. Lê Phúc Bình: Giám đốc trung tâm

 TS. Ngô Hà Thanh: Trợ lý thường trực

2. Cán bộ cộng tác:`

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Khanh

PGS. TS. Bùi Văn Huấn

TS. Vũ Mạnh Hải

TS. Đoàn Anh Vũ 

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

ThS. Nguyễn Hải Thanh

ThS. Cao Thị Hoài Thuỷ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 1 8 7 9 1
Đang online: 142
Hôm nay: 157
Trong tuần: 1355
Trong tháng: 4954