công đoàn viện công đoàn viện

CÔNG ĐOÀN VIỆN DỆT MAY GIẦY VÀ THỜI TRANG

I. Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 đồng chí:

  1. TS.  Nguyễn Ngọc Thắng        – Chủ tịch
  2. TS. Đào Thị Chinh Thùy          – Phó chủ tịch
  3. ThS. Lê Khánh Trang               - Ủy viên BCH.

Công đoàn viện bao gồm 03 tổ Công đoàn, tương ứng tại 03 bộ môn.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ

Công đoàn Viện là đơn vị trực thuộc Công đoàn nhà trường, hoạt động theo Điều lệ Công đoàn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường, Chi ủy chi bộ Viện, phối hợp với Lãnh đạo Viện thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể như sau:

Mục tiêu chung:

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của ngành bằng việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Viện, của trường và cấp trên.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

100% CĐ viên được quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ GD & ĐT, của Trường và Công đoàn các cấp.

100% CĐ viên tham gia, thực hiện các cuộc vận động của Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên phát động.

Phấn đấu trên 95% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 90% hoàn thành ở mức tốt trở lên theo đánh giá viên chức hàng năm. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật.

Phấn đấu giới thiệu cho cấp ủy Đảng 2-3 đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng

Phối hợp với Lãnh đạo viện, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động liên hoan nhân dịp 8/3; 20/10; 20/11 cũng như đợt kỷ niệm ngày thành lập trường

Thực hiện quy chế phối hợp với chuyên môn để kịp thời có hình thức động viên các đoàn viên đăng ký viết giáo trình, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phối hợp tốt với Lãnh đạo Viện về công tác chăm lo đời sống, duy trì hoạt động du xuân và nghỉ hè hàng năm.

Đóng góp công đoàn phí đầy đủ, đúng hạn.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 5 2
Đang online: 2233
Hôm nay: 13
Trong tuần: 1176
Trong tháng: 1055492