các hướng nghiên cứu các hướng nghiên cứu

Đỗ Thị Hải An

Chủ trì:

 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất quần áo của các doanh nghiệp may miền Bắc nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nội địa - T2009-104
 2. Nghiên cứu thiết kế trang phục bảo vệ nhân viên cứu hộ bão lụt - T2008-72 

Tham gia:

Nghiên xây dựng công thức thiết kế quần áo công nghiệp cho lứa tuổi thành niên

Thời gian thực hiện : 1/1/2008 – 31/12/2009

Người cùng thực hiện : PGS.TS. Trần Bích Hoàn – CN đề tài - B2008- 01-2009 

 Lã Thị Ngọc Anh

TT

Tên đề tài

Cấp của đề tài

Thời gian thực hiện

Mức độ tham gia

1

Nghiên cứu tối ưu hóa một số giải pháp kỹ thuật sản xuất quần áo bảo hộ lao động phục vụ ngành chế biến thủy hải sản

Bộ giáo dục và Đào tạo

01/2005 đến 12/2006

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thiết kế chế tạo và điều kiện sử dụng đến tính chất giữ nhiệt của quần áo ấm trong điều kiện khí hậu việt nam

 

Bộ giáo dục và Đào tạo

01/2007 đến 12/2008

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường sử dụng đến tính chất giữ nhiệt của sản phẩm áo jacket 3 lớp

 

Trường

01/2009 đến 12/2009

Chủ nhiệm đề tài

 

 

Ngô Quỳnh Chi

Chủ trì:

 1. Nghiên cứu ngôn ngữ trang phục một số Nhóm văn hoá trong xã hội phương Tây hiện đại.
  Từ 01/2008 đến 12/2009
  Ngô Thị Quỳnh Chi (ĐHBK) CNĐT - T2008- 106
 2. Nghiên cứu phẩm chất thẩm mỹ, công nghệ và kỹ thuật thiết kế của một số vải thông dụng trong tạo mẫu thời trang.
  Từ 01/2009 đến 12/2010
  Ngô Thị Quỳnh Chi (ĐHBK) CNĐT - T2009 - 109 

Lê Thị Dung

Chủ trì :

 1. Xây dựng phần mềm kiểm tra tự động các mẫu thiết kế - T2008-73
 2. Thiết kế trên máy tính sản phẩm quần áo thông dụng đối tượng nam nữ thanh niên Việt Nam - T2009-107 

Tham gia:

 1. Nghiên cứu khắc phục biến dạng gây nhăn đường may tạo sản phẩm Thời trang cao cấp từ vải Lụa Polyester
  Thời gian thực hiện : 1/1/2009 – 31/12/2010
  Người cùng thực hiện : TS. Phan Thanh Thảo – Chủ nhiệm đề tài B2009- 01-256 
 2. Nghiên xây dựng công thức thiết kế quần áo công nghiệp cho lứa tuổi thành niên
  Thời gian thực hiện : 1/1/2008 – 31/12/2009
  Người cùng thực hiện : PGS.TS. Trần Bích Hoàn – CN đề tài - B2008- 01-209

 

 Trần Bích Hoàn

 1. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Thiết kế chế tạo Máy dệt tự động thay suốt DTĐ 165” mã số 8516001
 2. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “ Nghiên cứu chế biến xơ dứa” mã số 16. 01. 01  
 3. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối liên kết may” m· sè T2000 – 61
 4. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ:“Nghiên cứu thiết kế mỹ thuật quần áo trẻ em từ 3-6 tuổi” mã số B 2001-28-11
 5. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các biện pháp giảm tổn thất vải trong sản xuất hàng dệt kim” mã số T2005 – 61. 
 6. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ:“Tối ưu hoá công nghệ gia công hàng may mặc nhằm giảm tổn thương vải tại đường may”mã số B2006-01-42    
 7. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu xây dựng công thức thiết kế quần áo công nghiệp cho lứa tuổi vị thành niên”, mã số:B2008 - 01 – 209

 

 Nguyễn Thị Lệ

Stt

Tên đề tài, dự án

Cấp đề tài, dự án

Thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu

Mức độ tham gia

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thiết bị đánh giá độ nhăn đường may.

Mã số: B2005-28-187

Cấp Bộ giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 01/2005-12/2006

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới quá trình gia công nhiệt ẩm

Mã số: T2002-54

Cấp Trường ĐH Bách khoa Hà nội

Thời gian thực hiện: 01/2002- 12/2002

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Chủ nhiệm đề tài

3

Functional aspects of protective clothes based on PES non-woven fabric

Asea-Uninet 2006

Thời gian thực hiện: 01/2006-12/2006

Kết quả nghiệm thu:Tốt

Tham gia 20%

4

Nghiên cứu thiết lập hệ thống dự báo nhăn đường may 301 ứng dụng mạng nơron nhân tạo

Mã số: T2008-74

Cấp Trường ĐH Bách khoa Hà nội

Thời gian thực hiện: 01/2008- 12/2008

Kết quả nghiệm thu:Tốt

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong doanh nghiệp may

Mã số: B2009-01-255

Cấp Bộ giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 01/2009-12/2010

 

Chủ nhiệm đề tà

 

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 1. Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế mẫu cơ bản của trang phục nữ giới Việt Nam cho sản xuất may công nghiệp phục vụ thị trường nội địa, Bộ Giáo dục- Đào tạo, B2009-01-253.
 2. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống đo tính truyền nhiệt và truyền hơi nước của quần áo trong môi trường lao động đặc biệt, Bộ Giáo dục- Đào tạo, B2006-01-39.
 3. Investigation in Upgrading Quality of Coating Fabrics and its Garment Products of Textile- Garment Industry in Vietnam, VLIR-HUT Research Fund Proposal, PJ09 IUC/VLIR-HUT.
 4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể người phục vụ thiết kế sản phẩm quân trang bằng phương pháp nhân trắc học, Bộ Quốc phòng, 2004.
 5. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo chủng loại quần áo bảo hộ lao động dùng trong môi trường có nhiệt độ cao trên quan điểm tính tiện nghi của trang phục, Bộ Giáo dục- Đào tạo, B2002-28-57.
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến một số tính chất vệ sinh của vải, Trường ĐH Bách Khoa HN, T2002- 45.

Phan Thanh Thảo

 1.  Nghiên cứu khắc phục biến dạng gây nhăn đường may tạo sản phẩm Thời trang cao cấp từ vải Lụa Polyester; Bộ Giáo dục & Đào tạo; 2009-2010 (B2009-01-256)
 2. Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ may-dán và hàn dán tạo sản phẩm may chất lượng cao từ vải tráng phủ chống thấm trong điều kiện khí hậu Việt Nam; Bộ Giáo dục & Đào tạo; 2007-2008 (B2007-01-134)
 3. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng cấu trúc vật liệu dệt đa lớp; Trường ĐHBK Hà Nội 2006; (T2006-60)
 4. Xác định các thông số công nghệ tối ưu trong quá trình may vải tráng phủ chống thấm; Bộ Giáo dục & Đào tạo; 2004-2005 (B2004-28-134)
 5. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ kết dính giữa các bề mặt của vải chống thấm tới chất lượng đường liên trên sản phẩm may từ vải chống thấm; Trường ĐHBK Hà Nội; 2003 (T2003-69)
 6. Nghiên cứu một số yếu tố về vải ảnh hưởng tới tính chất cơ lý của đường may trên sản phẩm từ vải kỹ thuật;  Trường ĐHBK Hà Nội; 2000 (T2000-57)
 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của các đại lượng đặc trưng mối quan hệ Kim-Chỉ-Vải tới quá trình công nghệ may vải kỹ thuật; Trường ĐHBK Hà Nội ;1999 (T99-29) 

Ngô Chí Trung

Chủ nhiệm đề tài :

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các đại lượng đặc trưng mối quan hệ kim-chỉ -vải tới quá trình công nghệ may vải kỹ thuật T99-29, 1999 
 2. Nghiên cứu tối ưu hóa thông số công nghệ quá trình may trên quan điểm chất lượng đường may, T2000-63, 2000 
 3. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo chủng loại quần áo bảo hộ lao động dùng trong môi trường có nhiệt độ cao trên quan điểm tính tiện nghi của trang phục, B28-59-2002, 2002-2004 
 4. Nghiên cứu nâng cao chất lượng vải tráng phủ và sản phẩm may từ vải tráng phủ tại VN, VLIR-HUT IUC/PJ9, 2004-2006 

Tham gia đề tài :

 1. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng các máy dệt không thoi hiện đại, B2003-28-93, 2003-2005 
 2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị đo độ nhăn đường may, B2005-28-187, 2005-2007 
 3. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống đo tính truyền nhiệt và truyền hơi nước của quần áo trong môi trường lao động đặc biệt, B2006-01-39, 2006-2008 

Nguyễn Thị Vân

Chủ trì:

 1. Xây dựng quy trình thực hành may trên máy tính T2008-71 

Tham gia:

 1. Nghiên xây dựng công thức thiết kế quần áo công nghiệp cho lứa tuổi thành niên
  Thời gian thực hiện : 1/1/2008 – 31/12/2009
  Người cùng thực hiện: PGS.TS Trần Bích Hoàn–CN đề tài B2008- 01-209

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 0 8 7
Đang online: 877
Hôm nay: 80
Trong tuần: 629789
Trong tháng: 813672