cơ sở vật chất cơ sở vật chất

Phòng làm việc: C5-214b, C45-315

Phòng thí nghiệm Vật liệu Dệt: (C10-205, TC 106, TC107A) được trang bị các thiết bị đo lường và nghiên cứu các tính chất cơ lý của vật liệu may từ xơ, sợi, chỉ vải và các loại vật liệu liên quan đến sản phẩm dệt may. 

Phòng thí nghiệm Hóa dệt: (C10-212, TC 107B) được trang bị các thiết bị hiện đại cho phép nghiên cứu các quy trình công nghệ nhuộm hoàn tất vật liệu dệt may cũng như nghiên cứu đo lường các tính chất hóa học của vật liệu dệt may.

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 6 7 0 9 8
Đang online: 895
Hôm nay: 91
Trong tuần: 629800
Trong tháng: 813683