CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (TỪ KHÓA 2018B) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (TỪ KHÓA 2018B)

Master programs from 2018B:

Viện Dệt May - Da giầy và Thời trang đào tạo bậc thạc sĩ các ngành Kỹ thuật Dệt, Công nghệ May:

1. Master of Clothing Technology

Name:          Master of Clothing Technology

Major:              Clothing Technology

Major code:                       7540204      

Modules:

Research Orientation (Master of Science - ThSKH)

Application Orientation (Master of Engineering – ThSKT)

Diploma:            Master of Clothing Technology

Duration:

The duration of both Master programs is 1 year (2 semeters). According to the University's regulations, master's students have no longer than 2 years to complete each programs.

Total Credits:

Reseach Orientation:      45 credits

Application Orientation:        45 credits

Educational Program:

Master of Science (Detailed program click here)

Master of Enginering (Detailed program click here

 

2. Thạc sĩ Kỹ thuật Dệt

Name:          Master of Textile Engineering

Major:              Textile Engineering

Major code:                       7520312      

Modules:

Research Orientation (Master of Science - ThSKH)

Application Orientation (Master of Engineering – ThSKT)

Diploma:            Master of Textile Engineering

Duration:

The duration of both Master programs is 1 year (2 semeters). According to the University's regulations, master's students have no longer than 2 years to complete each programs.

Total Credits:

Reseach Orientation:             45 credits

Application Orientation:        45 credits

Educational Program:

Master of Science (Detailed program click here)

Master of Enginering (Detailed program click here)

 

3. Engineering and Technology Management (ETM) in Leather and Shoes Technology

 

Name:     Engineering and Technology Management

Level:              Master

Duration:          1,5 years

Educational type:         Credit

Major code:            8510601

Diploma:             Master of Industrial Management

Total Credits: 45 credits

Detailed program click here

or on website https://www.hust.edu.vn/cao-hoc

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 2 5 6 5
Đang online: 2280
Hôm nay: 26
Trong tuần: 1189
Trong tháng: 1055505