mô hình đào tạo mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo:

Từ năm học 2017-2018 (từ khoá 62), Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo trình độ đại học theo các chương trình: Chương trình cử nhân – thạc sỹ khoa học và Chương trình cử nhân - kỹ sư. Mô hình và các chương trình đào tạo cấp bằng được minh họa như hình dưới đây.

Chương trình đào tạo:

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.  

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ Cử nhân kỹ thuật lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Mô hình chung các CTĐT của Trường Đại học BKHN từ K62

Các chương trình đào tạo tích hợp

Khung chương trình cử nhân kỹ thuật và các chương trình tích hợp

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

8 4 3 8 9 4 6
Đang online: 80
Hôm nay: 239
Trong tuần: 924
Trong tháng: 7101