Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Hoàng Thanh Thảo

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng bộ môn
- Email: thao.hoangthanh@hust.edu.vn

Đào Thị Chinh Thùy

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.
- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
- Email: thuy.daothichinh@hust.edu.vn

Lê Phúc Bình

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: binh.lephuc@hust.edu.vn

Phan Thanh Tuấn

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: tuan.phanthanh@hust.edu.vn

Nguyễn Nhật Trinh

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: trinh.nguyennhat@hust.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: tuan.nguyenminh@hust.edu.vn

Đào Anh Tuấn

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Email: tuan.daoanh@hust.edu.vn

Chu Diệu Hương

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: huong.chudieu@hust.edu.vn

Giần Thị Thu Hương

- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Viện
- Email: huong.gianthithu@hust.edu.vn

Cao Thị Hoài Thủy

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Email: thuy.caothihoai@hust.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 3 1 3 8 4 4
Đang online: 2271
Hôm nay: 604
Trong tuần: 2468
Trong tháng: 1059053