Quay lại

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)
Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2018 1B (chính thức)
Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh (phô tô).
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 05/04/2019
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Phòng Đào tạo
 
Các em vào trang web của trường theo đường link phía dưới để xem danh sách và lấy mẫu chỉnh sửa thông tin (nếu cần):

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 3 6 2 7 0
Đang online: 94
Hôm nay: 6531
Trong tuần: 6531
Trong tháng: 42559