Quay lại

Công ty TNHH Da giầy XK Thành Phát tuyển dụng

CÔNG TY TNHH DA GIẦY XK THÀNH PHÁT có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân viên phòng mẫu.

Quý độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây :

https://bktextile.hust.edu.vn/c/document_library/get_file?uuid=eb6f64db-7209-4ddc-81d6-e1d784ef9a75&groupId=70942