Quay lại

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối

Khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa (K59)

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho các em sinh viên năm cuối
Thời gian: 28/03/2019
Địa điểm: Trung tâm y tế Trường.

Thông tin cụ thể trong file ảnh ở dưới.
Các em sinh viên K59 chú ý. Các lớp trưởng thông báo với các bạn trong lớp mình.