Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Vũ Mạnh Hải

Họ và tên:

Vũ Mạnh Hải

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Email:

Hai.vumanh@hust.edu.vn

Tel:

 

Fax:

 

Các môn giảng dạy:

1.     Đại cương xử lý hóa học sản phẩm dệt (Hệ Kỹ Sư)

2.     Xử lý hoàn tất sản phẩm may (Hệ Kỹ Sư)

3.     Công nghệ và Thiết bị nhuộm, in hoa sản phẩm dệt (Hệ Kỹ Sư)

4.     Công nghệ xử lý hoàn tất tiên tiến (Hệ Thạc sỹ)

5.     Nhập môn kỹ thuật Dệt may (Hệ Kỹ Sư)

6.     Tiếng Anh chuyên ngành (Phần Vật liệu và Hóa Dệt) (Hệ Kỹ Sư)

7.     Vật liệu da giầy (Hệ Kỹ Sư)

Hướng nghiên cứu:

1.     Nhuộm màu bằng vật liệu tự nhiên

2.     Xử lý hoàn tất sản phẩm Dệt may

3.     Công nghệ vật liệu tổ hợp gia cường bằng Vật liệu dệt

Các công trình 
nghiên cứu 
đã công bố:

 1. Hoang Thi Linh, Vu Manh Hai .  “Study on using natural dyes for cotton and silk dying”. Proceedings of Science Conference “Regional Symposium on Chemical Engineering 2005”.   2005
 2. Hoàng Thị Lĩnh, Vũ Mạnh Hải. “Nghiên cứu một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải nhuộm”. Tập san “Hội nghị khoa học lần thứ 20 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”. 2006
 3. Vũ Mạnh Hải, Hoàng Thị Lĩnh. “Nghiên cứu bản chất nhuộm màu của chất màu tự nhiên từ hạt Lương nho”. Luận văn Thạc sỹ. 2007
 4. Hoàng Thị Lĩnh, Vũ Mạnh Hải. “Nghiên cứu bản chất nhuộm màu của chất màu tự nhiên từ hạt Lương Nho”. Tập san “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên”. 2008
 5. Hale Bahar Öztürk, Hai Vu-Manh, Thomas Bechtold. Interaction of cellulose with alkali metal ions and complexed heavy metals. Lenzinger Berichte 87 ,143-151. 2009
 6. Hai Vu-Manh, Hale Bahar Öztürk, Thomas Bechtold.  Swelling and dissolution mechanism of lyocell fiber in alkaline aqueous solution containing ferric tartaric acid complex. Cellulose 17, 521-532. 2010
 7. Hai Vu-Manh, Hale Bahar Öztürk, Thomas Bechtold.  Swelling and dissolution mechanism of regenerated celulosic fiber in alkaline aqueous solution containing ferric tartaric acid complex – Part I. Viscose fibers. Carbohydrate polymers 82, 161-767. 2010
 8. Hai Vu-Manh, Hale Bahar Öztürk, Thomas Bechtold. Swelling and dissolution mechanism of regenerated celulosic fiber in alkaline aqueous solution containing ferric tartaric acid complex – Part II. Modal fibers. Carbohydrate polymers 82, 1608-1073. 2010
 9. Hale Bahar Öztürk, Anelise Ehrhardt, Hai Vu-Manh, Tarja Oksanen, Barbora Široká, Anna Suurnakki, Thomas Bechtold. Ability of a Cellobiohydrolase I+II Mixture and Endoglucanase of the Trichoderma reesei Strain to Change Lyocell Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 2011

 

 1. Thomas Bechtold, Avinash P. Manian, Hale B. Öztürk, Uttam Paul, Barbora Sˇiroká, Ján Sˇiroky ́ , Hossam Soliman, Loan T.T. Vo, Hai Vu-Manh. Ion-interactions as driving force in polysaccharide assembly. Carbohydrate Polymers. 2012.
 2. Vũ Mạnh Hải, Đặng Thị Đan. Nghiên cứu khả năng nhuộm màu cho vải bông từ chất màu tự nhiên tách chiết từ củ nghệ. Tạp chí cơ khí Việt nam số đặc biệt, trang 79-82 (ISSN 0866-7056), 2016
 3. Do Thi Phuong Mai, Nguyen Ngoc Thang, Pham Thi Ngoc, Bui Thi Thoa, Nguyen Nhu Quynh, Vu Manh Hai. Optimization of ultrasound-assisted extraction of natural pigment from Vietnam annatto seeds using methanol solvent. The Vietnam Mechanical Engineering Journal, special issue, 10/2016, (ISSN 0866-7056),page 42-47

Các sách đã xuất bản:

1.     Không

Học viên cao học đang hướng dẫn:

1.     Đang hướng dẫn 04 học viên cao học

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

1.     Đang hướng dẫn 02 NCS

Các thông tin khác:

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 0 0 6 2 8 8
Đang online: 140
Hôm nay: 57
Trong tuần: 57881
Trong tháng: 442885