Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Nguyễn Ngọc Thắng

 

Họ và tên:

TS. NGUYỄN NGỌC THẮNG

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng C10-212, nhà C10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email:

thang.nguyenngoc@hust.edu.vn

Tel:

+84.904309930

Fax:

+84.024.38692401

Các môn giảng dạy:

 1. Nhập môn kỹ thuật dệt may
 2. Công nghệ & Thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt
 3. Động học nhuộm
 4. Ứng dụng tin học và tự động hoá trong in nhuộm
 5. Thực hành công nghệ tiền xử lý, nhuộm – in hoa – hoàn tất sản phẩm dệt may
 6. Tiếng Anh chuyên ngành da giầy
 7. Hóa chất và Polyme ngành da giầy
 8. Vệ sinh sinh thái sản phẩm da giầy
 9. Chất trợ hoá học
 10. Công nghệ hoàn tất sản phẩm dệt
 11. Thiết kế dây chuyền nhuộm & hoàn tất
 12. Đồ án môn học/Kỹ thuật/Tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu:

 1. Tổng hợp các vật liệu hydrogel và organogel
 2. Tổng hợp vật liệu vô cơ kích thước micro-nano trên nền vật liệu hydrogel và oganogel
 3. Vật liệu cảm biến hoá học
 4. Nhuộm và hoàn tất vật liệu dệt
 5. Vật liệu dệt hiệu năng cao
 6. Chiết tách chất màu tự nhiên và ứng dụng trong dệt may

Các công trình 
nghiên cứu 
đã công bố:

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học

1. Hồ Sỹ Tráng, Nguyễn Ngọc Thắng, Ảnh hưởng của quá trình xử lý sơ bộ tinh bột lên phản ứng đồng trùng hợp ghép Metylacrylat và hỗn hợp Acrylonitril-Metylacrylat/tinh bột - Tạp chí Khoa học & Công nghệ - NXB KHKT-Số 57/2006.

2. Nguyen N-T, Liu J-H. Fabrication and characterization of poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films via UV irradiation. European Polymer Journal. 2013;49:4201-4211. (doi:10.1016/j.eurpolymj.2013.09.032)

3. Nguyen N-T, Liu J-H. A green method for in situ synthesis of poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films with entrapped silver nanoparticles. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2014;45(5):2827-2833 (doi:10.1016/j.jtice.2014.06.017)

4. Nguyen N-T, Liu J-H. Wet chemical synthesis of silver nanowires based on a soft template of cholesteryl pyridine carbamate organogel. Science of Advanced Materials. 2015;7(7):1282-1290. (doi:10.1166/sam.2015.2042)

5. Nguyen Ngoc Thang, Pham Duc Duong, Ngo Thi Tham, Dinh Thi Phuong. Optimization of ultrasound-assisted extraction of natural pigment from Vietnam annatto seeds using ethyl acetate solvent. The Vietnam Mechanical Engineering Journal, special issue, 10/2016, page 20-25. (ISSN 0866-7056)

6. Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh hưởng của điều kiện nhuộm màu đến màu sắc sợi mây Việt nam nhuộm bằng chất màu tự nhiên chiết xuất từ hạt điều nhuộm và củ nâu. Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 10/2016, tr 83-88 (ISSN 0866-7056).

7. Nguyễn Thị Ly, Nguyễn Ngọc Thắng, Bùi Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Điệp, Phạm Đức Dương. Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất màu từ bắp cải tím bằng dung môi ethanol có sự hỗ trợ của sóng siêu âm. Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 10/2016, tr 103-107 (ISSN 0866-7056).

8. Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh hưởng của hồ mềm silicon dạng vi nhũ tương đến một số tính chất cơ học của vải bông dệt thoi. Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 10/2016, tr 71-74 (ISSN 0866-7056).

9. Đỗ Thị Phương Mai, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Thị Ngọc, Bùi Thị Thoa, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Mạnh Hải. Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất màu từ hạt điều nhuộm bằng dung môi metanol với sự trợ giúp của sóng siêu âm.  Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 10/2016, tr 42-47 (ISSN 0866-7056).

10. Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Đức Dương, Võ Thị Lan Hương. Nghiên cứu chế tạo màng chỉ thị pH trên nền vật liệu xenlulo nhuộm bằng chất màu anthocyanin chiết xuất từ bắp cải tím. Tạp chí khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 125 - 3/2018, tr 71-75 (ISN 2354-1083)

11. Nguyen Ngoc Thang, Liu Jui Hsiang. UV-Assisted In Situ Synthesis of Silver Nanostructures in a Metallogel Network. Journal of Science & Technology, No. 126A (6/2018), tr 063-066, (ISSN: 2354-1083)

12. Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Thị Ngọc, Vũ Tiến Hiếu, Bùi Văn Huấn. Tổng hợp và phân tích tổ hợp nano bạc thu được bằng phương pháp khử ion bạc trong dịch chiết từ lá dâu tằm. Tạp chí khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 129 - 9/2018, tr 63-68 (ISN 2354-1083)

 

Các bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị

1. Nguyen N-T, Liu J-H. UV irradiation formation of Poly(vinyl alcohol)/Chitosan hydrogel thin films for biomedical application. The 28th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS28), Dec. 11-15, 2012, Pattaya, Thailand. (Oral Presentation)

2. Nguyen N-T, Liu J-H. Swelling behaviors of photocrosslinked poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films. 2013 Annual Meeting of the Polymer Society (2013年中華民國高分子學會年會), Jan. 25-26, 2013, Chiayi, Taiwan. (Oral Presentation)

3. Nguyen N-T, Liu J-H. Photocrosslinked poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films for green synthesis of silver nanoparticles. The 29th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS29), Jul. 15-19, Nuremberg, Germany. (Oral Presentation)

4. Nguyen N-T, Kuo S-Y, Liu J-H. Wet chemical synthesis of high aspect ratio silver nanowires. The 13th Pacific Polymer Conference (PPC13), Nov. 17-22, 2013, Kaohsiung, Taiwan. (Poster Presentation)

5. Nguyen N-T, Liu J-H. Green synthesis of silver nanoparticles- entrapped in poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films. The 13th Pacific Polymer Conference (PPC13), Nov. 17-22, 2013, Kaohsiung, Taiwan. (Poster Presentation)

6. Nguyen N-T, Balamurugan R, Chien C-C, Wu C-H, Liu J-H. Water-induced morphological transition of self-assembled pyridine-appended cholesterol: From nanofiber to nanotube. 2014 Annual Meeting of the Polymer Society (2014年中華民國高分子學會年會), Jan. 10-11, 2014, Taichung, Taiwan. (Oral Presentation)

7. Nguyen N-T, Kuo S-Y, Kao C-K, Liu J-H. In situ formation of silver nanoparticles in poly(vinyl alcohol)/chitosan hydrogel thin films using a green reducing agent. 2014 Annual Meeting of the Polymer Society (2014年中華民國高分子學會年會), Jan. 10-11, 2014, Taichung, Taiwan. (Oral Presentation)

8. Nguyen N-T, Liu J-H. Mechanical properties of PVA/CTS hydrogel thin films embedded silver nanoparticles. 2014 Conference of Chitin and Chitosan Symposium (2014年幾丁質幾丁聚醣暨生物材料研討會論文集), May 31, 2014, Tainan, Taiwan. (Oral Presentation)

9. Y-H Yang, C-K Kao, N-T Nguyen, J-H Liu. A Rhodamine-CD Based Fluorescent and Colorimetric Chemosensor for The Rapid Detection of Pd+2 Ions in Water. Bali International Seminar Technology (BISSTECH) II 2014, Sep. 2-4, 2014, Bali, Indonesia. (Oral Presentation)

10. Nguyen N-T, Wu C-H, Liu J-H. UV-irradiation-induced templated/in-situ formation of silver nanoparticles embedded supramolecular organogels. The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, (ICAMN2014), Oct. 29 - Nov. 1, 2014, Hanoi, Vietnam. (Oral Presentation)

11. Nguyen Ngoc Thang, Yang Ying-Hsien, Liu Jui Hsiang. A colorimetric and flourescent chemosensor for Pd2+ ion detection based on a rhodamine-bCD inclusion complex. The 3nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, (ICAMN2016), Oct. 2nd-5th, 2016, Hanoi, Vietnam. (Oral Presentation)

12. Nguyen Ngoc Thang, Liu Jui Hsiang. One-Step Fabrication of Silver Nanoparticle Embedded Cholesteryl Pyridine Carbamate Organogel. AWPP2017 Workshop,  16-19/10/2017, ISBN: 978-604-950-9311-5. (Oral Presentation)

13. Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Thu Hằng. Nghiên cứu Xây dựng quy trình công nghệ thuộc da cá sấu hoa cà Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt may - Da giầy lần thứ 1 (NSCTEX2018), ISBN: 978-604-924-374-16.

14. Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhuộm và hoàn tất da cá sấu hoa cà Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt may - Da giầy lần thứ 1 (NSCTEX2018), ISBN: 978-604-924-374-18.

15. Vu Tien Hieu, Nguyen Ngoc Thang, Bui Van Huan. Green synthesis, characterisation and antimicrobial activity of silver nanoparticles using Vietnam Piper Betle L. leave extract. The 13th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC 2019), March 14-15, 2019, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam. (Oral Presentation)

 

Các đề tài, dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và phương tiện vận chuyển (Cấp nhà nước ĐTĐL-2004/04) – Tham gia

2. Nghiên cứu công nghệ xử lý nguồn nước thải giặt tẩy  nhuộm ở các cơ sở giặt nhuộm tại Hà Nội nhằm giảm thiểu ô nhiễm (Cấp thành phố 01C-09/02-2005-1) – Tham gia

3. Nghiên cứu tác động ô nhiễm của chất thải rắn trong nghành May và đề xuất giải pháp khắc phục (Cấp Bộ B2006-01-43) – Tham gia

4. Nghiên cứu thiết lập công nghệ sản xuất giày có tính vệ sinh cao phù hợp với môi trường nóng ẩm của Việt Nam (Cấp Bộ B2006-01-135) – Tham gia

5. Nghiên cứu so sánh việc sử dụng các loại hồ mềm cho vải Cotton (Đề tài cấp Trường T2007-56) – Chủ nhiệm

6. Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để sản xuất chất tẩy rửa thân thiện với môi trường dùng trong xử lý vải sợi phục vụ cho công nghiệp dệt may (Cấp nhà nước 02-2008/ĐTĐL) – Tham gia

7. Nghiên cứu khả năng nhuộm màu tự nhiên cho các sản phẩm mây tre (Đề tài cấp trường T2009-111) – Chủ nhiệm

8. Nghiên cứu khả năng sử dụng chất màu tự nhiên để nhuộm vải bông và tơ tằm, xây dựng quy trình công nghệ và triển khai ứng dụng cho một số cơ sở làng nghề dệt nhuộm (Nghị định thư 10/2010/HĐ-NĐT) – Tham gia

9. Nghiên cứu chế tạo vật liệu dệt sinh thái có khả năng kiểm tra nhanh sự biến chất của sữa đậu nành (T2016-PC-081) – Chủ nhiệm

10. Investigation on properties and morphology of modified natural rubber having filler nanomatrix structure prepared by graft-copolymerization with organosilane monomer. (Nafosted 104.02-2017.35, 2018-2020) – Tham gia

 

Các công trình NCKH đã áp dụng trong thực tiễn sản xuất

1. Công nghệ chế tạo chất tẩy rửa dầu thực vật, dầu khoáng (Nước rửa chén và nước rửa xe)

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất nước rửa bát, rửa xe và chất tẩy rửa bồn cầu cho Ông Nguyễn Văn Hưởng –Công ty TNHH Ba Sao. Thanh Xuân, Hà Nội, 2003

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất nước rửa bát thông qua TECHMARTVIETNAM.VN cho Ông Phạm Hoàng Xuân –PGD Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Bình Phước. Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, 2006.

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất nước rửa bát, và chất tẩy rửa bồn cầu cho Bà Ngô Lệ Thuý – Giám đốc - Công ty TNHH Thanh Niên Việt . 106 Phố chợ Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, 2006.

2. Công nghệ chế tạo chất giặt vải sợi, rửa chén bát, rửa tay, lau kính… bằng dịch chiết từ quả bồ hòn.

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất chất giặt vải sợi, rửa chén bát, rửa tay, lau kính bằng dịch chiết từ quả bồ hòn cho Bà Nguyễn Minh Thuý – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mai. 29 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội, 2018.

Các sách đã xuất bản:

 1. Vũ Thi Hồng Khanh, Phan Thị Minh Phương, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thắng. Ứng dụng plasma trong xử lý vật liệu dệt. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 1. Đỗ Thị Phương Mai - HVCH 2015A. Nghiên cứu chiết tách chất màu từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ với sự trợ giúp của sóng siêu âm để nhuộm màu cho vải cotton dệt thoi. (Đã bảo vệ 10/2016)
 2. Nguyễn Thị Ly - HVCH 2015A. Nghiên cứu khả năng sử dụng chất màu được chiết tách từ bắp cải tím với sự trợ giúp của sóng siêu âm cho vật liệu cảm biến pH. (Đã bảo vệ 10/2016)
 3. Hoàng Thị Thanh Luyến - HVCH 2016A. Nghiên cứu chiết tách chất màu từ lá cây Huyết dụ Việt Nam với sự trợ giúp của sóng siêu âm và ứng dụng làm chất chỉ thị pH sinh thái. (Đã bảo vệ 27/10/2017)
 4. Nguyễn Thị Thu Hằng - HVCH 2016B. Nghiên cứu khảo sát sự biến đổi đặc trưng cấu trúc và một số tính chất cơ lý của vật liệu da cá sấu trước và sau khi thuộc da bằng muối crôm. (Đã bảo vệ 31/10/2018)
 5. Nguyễn Thị Ngọc Lan - HVCH 2016B. Nghiên cứu khảo sát sự biến đổi đặc trưng cấu trúc và một số tính chất cơ lý của vật liệu da cá sấu trước và sau khi nhuộm và hoàn tất. (Đã bảo vệ 31/10/2018)
 6. Nguyễn Thu Hằng - HVCH 2017A. Nghiên cứu khả năng sử dụng saponin chiết từ quả bồ hòn đã tẩy trắng làm chất trợ cho quá trình nấu vải bông dệt thoi

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Nghiên cứu tổng hợp nano bạc bằng dung dịch chiết từ thực vật và ứng dụng trong xử lý kháng khuẩn cho da thuộc - NCS. Vũ Tiến Hiếu, khóa 2017-2021.
 2. Nghiên cứu chế tạo vải viscose kháng khuẩn sử dụng nano bạc và fibroin tơ tằm - NCS. Võ Thị Lan Hương, khóa 2019-2021.

Các thông tin khác:

Các giải thưởng về hoạt động KHKT

1. The best paper of the 28th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS28), Dec. 11-15, 2012, Pattaya, Thailand. “UV irradiation formation of Poly(vinyl alcohol)/Chitosan hydrogel thin films for biomedical application”.

2. The Gold Medal of the English Contest at the 2014 Annual Meeting of the Polymer Society (2014年中華民國高分子學會年會), Jan. 10-11, 2014, Taichung, Taiwan. “Water-induced morphological transition of self-assembled pyridine-appended cholesterol: From nanofiber to nanotube”.

3. The award of the English Contest at the 2014 Conference of Chitin and Chitosan Symposium (2014年幾丁質幾丁聚醣暨生物材料研討會論文集), May 31, 2014, Tainan, Taiwan. “Mechanical properties of PVA/CTS hydrogel thin films embedded silver nanoparticles”.

 

Các công tác kiêm nhiệm

- Bí thư Liên chi Đoàn - Khoa Công nghệ Dệt, May & Thời trang (2008-2010)

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 3 9 4 5
Đang online: 125
Hôm nay: 4936
Trong tuần: 4936
Trong tháng: 150234