Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Ngô Hà Thanh

 

Họ và tên:

Ngô Hà Thanh

Học hàm, học vị:

 Tiến sĩ

Chức vụ:

Bí thứ LCĐ Viện Dệt may – Da giầy & TT

Email:

Thanh.ngoha@hust.edu.vn

Tel:

(+84) 122 328 0678

Fax:

 

Các môn giảng dạy:

Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may

Hướng nghiên cứu:

  1. Nghiên cứu các tính chất và cấu trúc của vật liệu dệt may
  2. Nghiên cứu các vật liệu chức năng mới
  3. Nghiên cứu tính sinh thái của sản phẩm dệt may
  4. Nghiên cứu hoà tan, tái sinh và ứng dụng tái sinh tơ tằm.

Các công trình 
nghiên cứu 
đã công bố:

  1. Ngô Hà Thanh, Lê Hữu Chiến, Vũ Thị Hồng Khanh, Hứa Thùy Trang, Bùi Văn Huấn. "Research on evaluation of ecological properties on fabric and textile products in Vietnam market", Journey of Science & Technology Technical Universities (Vietnam) , p.100 – 105, No 84/2011.
  2. Vũ Thị Hồng Khanh, Bùi Văn Huấn, Nguyễn Thị Hường, Ngô Hà Thanh. "Influence of some factors to the formaldehyde transfer from clothing during using process", Journey of Science & Technology Technical Universities (Vietnam) , p. 145 – 149, No 88/2012.
  3. H.T. Ngo, T. Bechtold. Dissolution of silk fibroin and regeneration on textile fabrics, special issue of the Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3980 (Technical Universities of Vietnam)
  4. H.T. Ngo, T. Bechtold. Sorption behavior of reactive dyed labeled fibroin on fibrous substrates. J. Appl. Polym. Sci. 2016, 133, 43880

Các sách đã xuất bản:

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

Không có

Các thông tin khác:

  1. Phó Bí thư LCĐ Viện nhiệm kì 2009-2013
  2. Phó trưởng ban văn nghệ Đoàn trường nhiệm kì 2011-2013

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 0 0 6 2 2 1
Đang online: 317
Hôm nay: 25779
Trong tuần: 57814
Trong tháng: 428794