Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Ngô Chí Trung

Họ và tên:

Ngô Chí Trung

Học hàm, học vị:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:

Giảng viên cao cấp

Email:

trung.ngochi@hust.edu.vn

Tel.:

+84 (0)24 38630017

Fax:

+84 (0)24 38692006

Các môn giảng dạy:

 1. Thiết kế mẫu sản xuất
 2. Kỹ thuật mới trong thiết kế trang phục (Cao học)
 3. Lý thuyết thiết kế và mô phỏng trang phục (HPTS)

Hướng nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất may, nghiên cứu sản xuất tinh gọn trong ngành may.
 2. Nghiên cứu hoàn thiện tính chất và chất lượng sản phẩm may (nhăn đường may, độ bền, độ ổn định tính chất sản phẩm, tính tiện nghi trang phục, tính thân thiện với người sử dụng,…).
 3. Ứng dụng tin học trong công nghiệp may, trong sản phẩm may: tự động hóa và mô phỏng quá trình sản xuất may; thiết kế trang phục 3 chiều; quần áo thông minh.
 4. Nghiên cứu vật liệu may mới (vải tráng phủ, vải màng mỏng, vải xử lý và có cấu trúc na-nô,…) kỹ thuật mới trong thiết kế, sản xuất sản phẩm may.
 5. Nghiên cứu các sản phẩm mới và các sản phẩm may dùng trong môi trường đặc biệt, như: quần áo không thấm nước, quần áo bảo vệ (chống cháy, chống đạn, chống nóng,…).

Các công trình 
nghiên cứu 
đã công bố:

 1. Luu Hoang, Ngo Chi Trung: Research on the Flattening of the 3D Clothing Pattern into 2D Clothing Parts, Proceedings The first international conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Research Development in Induatrial Material, Machining and Methods Towards Sustainability, May 18-19, 2018, p. 452-459, vol. 2, 2018
 2. Lưu Hoàng, Ngô Chí Trung: Xử lý dữ liệu quét mẫu cơ thể người phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ISSN 2354-0575, số 12, tháng 12/2017, tr. 43-49, 2017
 3. Lưu Hoàng, Ngô Chí Trung: Nghiên cứu xây dựng phương pháp lưới quần áo 3 chiều dựa trên lưới bề mặt cơ thể người, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 10 năm 2016, tr. 74-82, 2016
 4. Ngo Chi Trung, Nguyen Thi Xuan: The influence of technological parameters on quality of products of coating fabrics, 6th Joint Symposium Korea - Vietnam: Advanced materials and their processing, ISBN 978-604-911-113-6, p. 64-67, 11/2011, Hanoi, Vietnam
 5. Nguyen Thi Thuy Ngoc; Pham Hong; Ngo Chi Trung: Modeling of thermal and water vapor transfer through clothing and application, JSPS AA Seminar Series 5, Hà Nội, Việt Nam, 7/2009
 6. Le, N. T.; Trung, N. C.: Seam pucker prediction based on fabric structure and mechanical properties using artificial neural network, 5th Joint Symposium Korea - Vietnam: Advanced materials and their processing, Sokcho, South Korea, 11/2008.
 7. Lệ, N. T.; Trung, N.C.; Chin, L.H.; Vinh, N. V.; Thành L. Đ.: Objective evaluation of seam pucker by using the artificial neural network, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Hà Nội, Việt Nam 61/2007 ISSN 0863-3980, tr 01- 05, 2007
 8. Trung, N. C.; Nam, T. M.; Thao, H. T.: Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của vải nền đến đặc trưng cơ, lý của vải tráng phủ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Journal of Science & Technology), 57/2006 (ISSN 0868-3980), p. 112-114, Hanoi, Vietnam, 2006
 9. Trung, N.C.; Ngoc, N. T.: Nghiên cứu thiết kế quần áo bảo hộ lao động dùng trong môi trường có nhiệt độ cao, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Journal of Science & Technology), 51/2005 (ISSN 0868-3980), p. 75-79, Hà Nội, Việt Nam, 2005
 10. Ngô Chí Trung: Membrane materials and clothing process - its influence to the cloth endosmosis properties, The 2nd Vietnam-Korea international joint symposium: Advanced materials and their processing, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, tr.172-178, 11/2003
 11. Kus Z.; Trung, N. C.: Computer Simulation of Sewing Needle Heating, Progress in Simulation, Modeling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical and Electronic Devices and Systems, World Scientific and Engineering Society Press, USA, ISBN 960-8052-08-4, 1999
 12. Trung, N. C.; Beran J.; Kus, Z.: Teplotní analýza strojové šicí jehly pri procesu šití (The temperature analyse of machine needle on sewing process), Engineering Mechanics J., No. 4, Volume 5 / 1998, ISSN 1210-2717, Czech Republic, pages 273-282

 

Và hơn 50 công trình khoa học khác.

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Đỗ Thị Thủy; Nghiên cứu mối quan hệ trong không gian giữa cơ thể người và quần áo phục vụ thiết kế trang phục ba chiều.

Các thông tin khác:

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 4 0 6 1
Đang online: 87
Hôm nay: 5052
Trong tuần: 5052
Trong tháng: 150350