Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Nguyễn Thị Vân

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Vân

Học hàm, học vị:

Kĩ sư

Chức vụ:

Cán bộ phòng thí nghiệm

Email:

van.nguyenthi@hust.edu.vn

Tel:

0912773777

Fax:

 

Các môn giảng dạy:

 

 1. Thực hành may cơ bản
 2. Thực hành may nâng cao

Hướng nghiên cứu:

 1.  
 2.  
 3.  

Các công trình 
nghiên cứu 
đã công bố:

 1.  
 2.  
 3. …….

Các sách đã xuất bản:

 1.  
 2.  
 3. …….

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 1.  
 2.  
 3. …….

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1.  
 2.  
 3. …….

Các thông tin khác:

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 4 0 0 1
Đang online: 107
Hôm nay: 4992
Trong tuần: 4992
Trong tháng: 150290