Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Phan Thanh Tuấn

Họ và tên

GVC - TS. Phan Thanh Tuấn

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5

Email

tuan.phanthanh@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

Đại học:

1. Kỹ thuật dệt thoi

2. Kỹ thuật dệt không thoi

3. Cấu trúc vải dệt thoi

4. Công nghệ sản xuất vải kỹ thuật

5. Đồ án thiết kế

6. Đồ án công nghệ dệt

7. Thực tập kỹ thuật

8. Thực tập tốt nghiệp

9. Đồ án tốt nghiệp.

10. Tiếng Anh chuyên ngành Dệt May

Cao học:

1. Thiết kế vải dệt thoi

Tiến sỹ:

Không

Hướng nghiên cứu:

Cấu trúc vải dệt thoi

Các công trình
nghiên cứu
đã công bố:

Không

Các sách đã xuất bản:

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

Không có

Các thông tin khác:

Không có

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 0 0 6 2 6 8
Đang online: 127
Hôm nay: 37
Trong tuần: 57861
Trong tháng: 442865