Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Nguyễn Nhật Trinh

Họ và tên

PGS.TS Nguyễn Nhật Trinh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5

Email

trinh.nguyennhat@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

Đại học

 1. Công nghệ vải không dệt
 2. Kỹ thuật sản xuất sợi nhân tạo
 3. Sợi kiểu và ứng dụng
 4. Quản lý sản xuất ngành dệt
 5. Quản lý sản xuất ngành may
 6. Marketing dệt may

Sau đại học

 1. Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sợi
 2. Xơ dệt tính năng cao

Vật liệu dệt trong polyme compozit

Hướng nghiên cứu:

 1. Ứng dụng vải không dệt chế tạo vật liệu kỹ thuật
 2. Tối ưu hóa công nghệ sản xuất vải
 3. Vật liệu dệt và tính tiện nghi của quần áo

Các công trình
nghiên cứu
đã công bố:

1. Nguyen Nhat Trinh. Modification of Fabric Mechanical Properties after Finishing Process Evaluated by KES-FB System. Journal of Science and Technology Technical Universities, 2012, page 97-101, N0 86.

2. Nguyen Nhat Trinh. Influence of Anhydride Acetic Treatment on Hydrophilic Properties of Cotton Fabric and Tensile Srength of Polimer Composites. Vietnam Journal of Chemistry, 2012, page 562-565, Vol. 50(5).

3. Nguyễn Nhật Trinh. Ảnh hưởng khối lượng vải gia cường đến tính chất cơ học của vật liệu polime compozit. Tạp chí Hóa học, 2012,  trang 747-750, số 50(6).

4. Nguyễn Nhật Trinh. Tối ưu hoá các thông số công nghệ chế tạo vật liệu polime compozit sử dụng cốt gia cường vải bông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2013, trang 125-130, số 92.

5. Nguyen Nhat Trinh, Pham Nhat Chi Mai.  Investigation of a relationship between nonwoven surface mass to mechanical and permeability properties. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2014,  page 64-66, N0 100B.

6. Nguyễn Nhật Trinh, Phạm Thành Nam. Khảo sát mối quan hệ giữa khối lượng vải với độ bền kéo giãn của vải địa kỹ thuật đang sử dụng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2014, trang 149-153, số 102.

7. Nguyen Nhat Trinh, Tran Minh Nam, Gian Thi Thu Huong, Hoang Thanh Thao. Effect of Technological Parameters on Adhesive Strength of Tire-Cord/Rubber Interface. Journal of Science and Technology Technical Universities, 2014,page 89-92, N0 103.

8. Nguyen Nhat Trinh. Study of environmental effect on the mechanical properties of woven fabric polymer composites. Journal of Science and Technology Technical Universities, 2015, page 28-31, N0 106B.   .

9. Nguyen Nhat Trinh, Cao Thi Hoai Thuy, Pham Thanh Nam, Pham Nhat Chi Mai. Investigation of a Relationship Between Fabric Weight to Tear and Puncture Resistance of Geotextiles. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2015, trang 167-171, số 5/2015.

10. Lại Hồng Hà, Cao Thị Hoài Thủy, Nguyễn Nhật Trinh, (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý kiềm đến độ giảm khối lượng vải visco. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 55-58, số tháng 3/2016.

11. Nguyễn Văn Hải, Cao Thị Hoài Thủy, Nguyễn Nhật Trinh, (2016), ảnh hưởng của xử lý kiềm đến sự thay đổi khối lượng diện tích vải bông dệt thoi. Tạp chí Cơ khí, trang 155-158, số tháng 4/2016.

12. Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thị Hoài Thủy, Vũ Thị Cam, Phạm Nhất Chi Mai, ảnh hưởng của xử lý kiềm đến độ bền kéo giãn của vải polyeste, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 86-90, số tháng 6/2016.

13. Lai Hong Ha, Nguyen Nhat Trinh, Nguyen Minh Tuan, Cao Thi Hoai Thuy, Effect of alkali treatment on tensile strength of viscose woven fabric. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 108-111, số tháng 9/2016.

14. Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thị Hoài Thủy, Cao Đức Tình, Nguyễn Thị Hảo; Nghiên cứu sự hồi phục nếp nhàu của vải polyeste sau xử lý kiềm. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 122-127, số tháng 5/2017.

15. Trương Thiên Quốc Chuyên, Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thị Hoài Thủy, Sự thay đổi độ bền kéo đứt và độ bền xé của vải bông và vải visco ở trạng thái khô và ướt. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 108-111, số tháng 6/2017.

16. Trương Thanh Giang, Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thị Hoài Thủy, Khảo sát độ bền kéo đứt và độ bền xé của vải Pe/Co và vải Pe/Vi ở trạng thái khô và ướt. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 108-111, số tháng 6/2017.

17. Nguyễn Nhật Trinh*, Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị Hoài, Nguyễn Diệu Linh; Nghiên cứu độ giảm khối lượng và cấu trúc xơ polyeste sau xử lý kiềm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. trang 65-70, số 125/2018.

18. Nguyễn Nhật Trinh; Nghiên cứu đánh giá độ không đều và độ xù lông của sợi nhân tạo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 163-167, số tháng 6/2018.

Các sách đã xuất bản:

1. Nguyễn Nhật Trinh: Công nghệ không dệt, nhà xuất bản Đại học Bách khoa- Hà Nội, 2014.

2. Nguyễn Nhật Trinh: Xơ dệt tính năng cao, nhà xuất bản Giáo dục, 2015.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 1. Phạm Thị Nguyệt

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Lưu Thị Hồng Nhung
 2. ……

Các thông tin khác:

Không có

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 4 0 0 2
Đang online: 109
Hôm nay: 4993
Trong tuần: 4993
Trong tháng: 150291