Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Nguyễn Minh Tuấn

Họ và tên

PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5; Phòng 210 nhà C10

Email

tuan.nguyenminh@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

 1. Đo lường Dệt
 2. Cơ cấu máy dệt
 3. Công nghệ kéo sợi I, II
 4. Cấu trúc sợi
 5. Các phương pháp kéo sợi mới
 6. Lưu biến dệt
 7. Kỹ thuật sản xuất xơ sợi nhân tạo tiên tiến
 8. Khoa học tạo sợi dệt

Hướng nghiên cứu:

 1. Mô hình hoá và tối ưu hoá các quá trình công nghệ kéo sợi
 2. Đánh giá và dự báo chất lượng sản phẩm nhờ mạng nơ ron nhân tạo
 3. Thiết kế các phần mềm bảo dưỡng và quản lý chất lượng
 4. Thiết kế chế tạo các dụng cụ đo lường dệt ứng dụng
 5. Chuyển giao công nghệ sản xuất mặt hàng mới
 6. Nghiên cứu các tính chất lưu biến của vật liệu dệt

Các công trình
nghiên cứu
đã công bố:

 1. Tham gia đề tài cấp nhà nước 16-01-01b về sản xuất sợi từ xơ dứa (1985-1986).
 2. Tham gia cải tạo máy dệt thoi 1511 thành máy dệt kiếm cứng (1987).
 3. Nguyễn Minh Tuấn (1991), Nonwoven surface mass measurement by laser beam.
 4. Nguyễn Minh Tuấn (1997), Tối ưu hoá các quá trình kéo sợi từ xơ đay.
 5. Nghiên cứu sợi Compact và ứng dụng tại Việt nam (2004).
 6. Nguyễn Minh Tuấn (2006), Thiết kế, chế tạo dụng cụ đo độ cách nhiệt của vải.
 7. Nguyễn Minh Tuấn (2007), Thiết kế, chế tạo dụng cụ đo độ đường mật trong xơ bông.
 8. Nguyễn Minh Tuấn (2007), Sản xuất sợi giả len Cashmere từ xơ Acrylic biến tính.
 9. Nguyen Nhat Trinh, Nguyen Minh Tuan (2010), Influence of The Parameters of Geometric Structures and Materials on Coefficient Drape of Woven Fabric, Journal of Science and Technology Technical Universities, page 126-131, N0 78A.
 10. Nguyen Nhat Trinh, Nguyen Minh Tuan (2011), Relationship between mechanical properties evaluated by Kawabata Evaluation System for Fabric (KESF) and Woven Fabric’s Drape – Part 1: Woven Fabric’s Tensile and Shear Properties towards Drape, Journal of Science and Technology Technical Universities
 11. Nguyen Nhat Trinh, Nguyen Minh Tuan (2011), Relationship between mechanical properties evaluated by Kawabata Evaluation System for Fabric (KESF) and Woven Fabric’s Drape – Part 2: Woven Fabric’s Bending, Compression and Surface Properties towards Drape, Journal of Science and Technology Technical Universities

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Lại Thanh Loan. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng sợi thô phục vụ xuất khẩu. (2010-2011)

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

Không có

Các thông tin khác:

Đã tham gia

 • Phó trưởng bộ môn Công nghệ dệt (2003-2008, 2008-2013)
 • Công đoàn bộ môn Dệt (1986-1990)
 • Bí thư liên chi (1987)
 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 3 9 9 1
Đang online: 117
Hôm nay: 4982
Trong tuần: 4982
Trong tháng: 150280