Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Giần Thị Thu Hương

Họ và tên

GVC-TS. Giần Thị Thu Hường

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5

Email

huong.gianthithu@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

Đại học:

1.Chuẩn bị dệt

2. Kỹ thuật dệt thoi

3. Thiết kế vải dệt thoi

4. Kỹ thuật dệt không thoi

5. Cấu trúc vải dệt thoi

7. Đại cương công nghệ sợi dệt

8. Máy dệt chuyên dùng

Cao học:

 1. Tiến bộ kỹ thuật trong KT dệt thoi
 2.  Hình học vải dệt thoi

Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu tối ưu quá trình công nghệ sản xuất vải và ứng dụng của vải dùng trong may mặc và một số lĩnh vực kỹ thuật.

Các công trình
nghiên cứu
đã công bố:

 

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vải đến một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi đệm sợi chun dùng cho sản phẩm may mặc tại Việt Nam, T2013-15. Chủ nhiệm đề tài
 2. Giần Thị Thu Hường, Phan Thị Kim Ngân Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số mật độ sợi ngang đến một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi cotton/spandex. Tạp chí Cơ khí Việt nam No4/2015.
 3. Trần Minh Nam, Nguyễn Nhật Trinh, Hoàng Thanh Thảo, Giần Thị Thu Hường, Effect of Technological Parameters on Adhesive Strength of Tire-Cord/Rubber Interface. Journal of Science and Technology Technical Universities; Số 101 (2014)
 4. Trần Minh Nam, Giần Thị Thu Hường, Nguyễn Nhật Trinh, Hoàng Thanh Thảo, Nguyễn Đức Sỹ, Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải mành nguyên liệu PA/Visco nhúng keo sử dụng làm cốt gia cường cho lốp xe máy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, N0 108/2015
 5. Giần Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Sen, So sánh một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi có thành phần nguyên liệu khác nhau; - Tạp chí Cơ khí Việt nam No4/2015.
 6. Giần Thị Thu Hường, Nguyễn Quang Vinh, Xác định ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến một số đặc tính cơ lý của khăn bông - Tạp chí Cơ khí Việt nam No5/2015.
 7. Trần Minh Nam, Giần Thị Thu Hường, Trần Thị Nga, Nghiên cứu sử dụng vải mành mới nguyên liệu PA/Visco nhúng keo để chế tạo lốp xe máy chất lượng cao và giá thành hạ, Tạp chí cơ khí VN Số đặc biệt 10/2016
 8. Giần Thị Thu Hường, Huỳnh Thị Thu Ba, Xác định ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến cấu trúc hình học và một số đặc tính cơ lý của vải dệt thoi PeCo, Tạp chí cơ khí VN Số đặc biệt 10/2016
 9. Giần Thị Thu Hường, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vải vòng đến một số đặc tính tiện nghi của khăn mặt. Chủ nhiệm đề tài T2015-233
 10. Giần Thị Thu Hường, Nguyễn Thu Thủy, Nghiên cứu ảnh hưởng của cắt vòng sợi đến một số tính chất cơ lý của khăn bông. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Các trường đại học kỹ thuật Số 125/2017.
 11. Giần Thị Thu Hường, Hoàng Thị Hồng Thơ, Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của khăn bông khi thay đổi chiều cao sợi vòng xén, Tạp chí KH &CN Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Số 47/2018
 12. Giần Thị Thu Hường, Xác định ảnh hưởng của chiều chiều cao vòng sợi đến một số đặc tính của khăn bông. Tháng 10/2018, Hội nghị khoa học toàn quốc về dệt may- da giầy lần thứ 1-2018 (NSCTEX 2018)

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 1. Nguyễn Thị Vân

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1.  

Các thông tin khác:

Không có

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 0 0 6 2 6 7
Đang online: 125
Hôm nay: 36
Trong tuần: 57860
Trong tháng: 442864