Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Cao Thị Hoài Thủy

Họ và tên

ThS. Cao Thị Hoài Thủy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5

Email

thuy.caothihoai@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

1. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm 
chuyên ngành Công nghệ Sợi Dệt.

2. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm Da giầy

Hướng nghiên cứu:

  1.  Nghiên cứu một số đặc tính sợi tre liên tục dùng trong vật liệu polymer composite
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng Sợi.

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

1. Nghiên cứu cơ tính của sợi tre liên tục dùng để gia cường cho vật liệu polyme composite.

Cấp trường mã số: T2009-103, chủ nhiệm đề tài. 

2. Nghiên cứu sản xuất vật liệu composite tre hiệu năng cao dùng trong công nghiệp và dân dụng. 
Cấp sở KHCN – Hà Nội mã số: 01C-01/05-2009-2 UBND TP Hà Nội, tham gia.

3. Nghiên cứu quan hệ của các chế độ xử lý hóa học sợi tre đến đặc tính liên kết của polyme nền với bề mặt sợi tre gia cường trong polyme composite.
Cấp trường mã số: T2010-93, chủ nhiệm đề tài.

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tỉ lệ tạp chất trong cúi chải thô.

     Cấp trường mã số: T2012-112, chủ nhiệm đề tài

5. Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thi Hoai Thuy, Pham Thanh Nam, Pham Nhat Chi Mai. Investigation of a Relationship Between Fabric Weight to Tear and Puncture Resistance of Geotextiles. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2015, trang 167-171, số 5/2015.

6. Lại Hồng Hà, Cao Thị Hoài Thủy, Nguyễn Nhật Trinh, (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý kiềm đến độ giảm khối lượng vải visco. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 55-58, số tháng 3/2016.

7. Nguyễn Văn Hải, Cao Thị Hoài Thủy, Nguyễn Nhật Trinh, (2016), ảnh hưởng của xử lý kiềm đến sự thay đổi khối lượng diện tích vải bông dệt thoi. Tạp chí Cơ khí, trang 155-158, số tháng 4/2016.

8. Nguyễn Nhật Trinh, Cao Thị Hoài Thủy, Vũ Thị Cam,Phạm Nhất Chi Mai, ảnh hưởng của xử lý kiềm đến độ bền kéo giãn của vải polyeste, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 86-90, số tháng 6/2016.

9. Lai Hong Ha,Nguyen Nhat Trinh, Nguyen Minh Tuan, Cao Thi Hoai Thuy, Effect of alkali treatment on tensile strength of viscose woven fabric. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, trang 108-111, số tháng 9/2016.

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 

Các thông tin khác:

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 4 3 9 6 6
Đang online: 151
Hôm nay: 4957
Trong tuần: 4957
Trong tháng: 150255