Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

Đào Thị Chinh Thùy

Họ và tên

TS. Đào Thị Chinh Thùy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 117 nhà C5

Email

thuy.daothichinh@hust.edu.vn

Tel

+243 8 68 19 97

Fax

+243 8 69 24 01

Các môn giảng dạy:

Đại học:

1. Công nghệ Dệt kim 1

2. Cấu trúc vải dệt kim

Hướng nghiên cứu:

1. Cải thiện sự ổn định kích thước cho vải và các sản phẩm dệt kim.

2. Nâng cao năng suất, chất lượng tại các nhà máy dệt kim.

3. Ứng dụng vi nang trong các loại vật liệu dệt chức năng.

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

1. Chu Dieu Huong, Dao Thi Chinh Thuy (2012), The dimensional stability of knitted fabric for pressure garment, Journal of Science and Technology Technical Universities, 88, pp.140-144

2. Dao Thi Chinh Thuy, Chu Dieu Huong (2013),  Determining suitable compactness factor of cotton single jersey knitted fabrics for their dimensional stability, Journal of Science and Technology Technical Universities, 94, pp. 105-110.

3. Dao Thi Chinh Thuy, Chu Dieu Huong (2014), The influence of woven structure and yarn density on microcapsule laoding capability of fabric. Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN 0868-3980, No.100-2014, pp. 51-54.

4. Chu Dieu Huong, Dao Thi Chinh Thuy, Nathalie Sintes-Zydowicz (2015), Influence of yarn type and yarn count on microcapsule loading capability of fabrics. Magazine Textile and Clothing, ISSN 1310-912X, No. 5-2015, pp. 118-122.

5. Dao Thi Chinh Thuy, Chu Dieu Huong (2016), Investigate the influence of loop length and fabric elongation on transdermal drug release from knitted fabric containing ibuprofen-loaded microcapsules. Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN 2354-1083, No.112-2016, pp. 51-54.

6. Dao Thi Chinh Thuy, Chu Dieu Huong (2017), The influence of loop length on microcapsule loading capability of Interlock knitted fabric. Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN 2354-1083, No. 122-2017, pp. 67-72.

7. Dao Thi Chinh Thuy, Chu Dieu Huong (2018), Influences of drying conditions on morphology of eudragit RSPO microcapsules containing ibuprofen in the finishing of cotton interlock fabric, Proceedings of the 1st national scienific conference on textile, apparel and leather engineering, pp. 157-162.

8. Chu Dieu Huong, Dao Thi Chinh Thuy, Nguyen Cau Ban, Duong Cao Thanh (2018), Investigating the physical characteristics of knitted fabrics using for sport legging pants, Proceedings of the 1st national scienific conference on textile, apparel and leather engineering, pp. 132-135.

 

Các đề tài NCKH:

Chủ nhiệm đề tài

1. Nghiên cứu xác định giá trị mô đun vòng sợi tối ưu trên cơ sở độ ổn định kích thước của vải dệt kim Single từ sợi bông. Đề tài cấp Trường, mã số: T2010-90.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc và độ giãn tới khả năng giải phóng hoạt chất qua màng da động vật của băng vải dệt kim tráng phủ vi nang chứa Ibuprofen. Đề tài cấp Trường, mã số: T2015-047.

Tham gia đề tài

1. Hợp tác nghiên cứu sản xuất vải chức năng dược liệu sử dụng công nghệ tạo vi nang. Đề tài Nghị định thư Việt - Pháp, mã số: 5/2012/NĐT. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Chu Diệu Hương

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 Không có

Các thông tin khác:

Phó chủ tịch công đoàn Viện

Trợ lý công tác sau đại học

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 0 5 5 7
Đang online: 85
Hôm nay: 5172
Trong tuần: 62528
Trong tháng: 138283